Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Prava iz socijalne zaštite » Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansisjkoj podršci porodici sa decom povećaće siromaštvo već siromašnih porodica

novi-zakon-o-finansijskoj-podrsci

Najviše promena će pretrpeti način obračuna naknada za vreme porodiljskog odsustva, što će smanjiti izdvajanja iz budžeta. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje, za čime postoji očigledna potreba. Obrazloženja predlagača koja se odnose na zloupotrebu postojećeg Zakona, kao motiv za predložene izmene, neodgovarajuća su, jer nije navedeno na osnovu čega su te zloupotrebe utvrđene i u kom postupku, niti koliko ih je bilo u odnosu na ukupni broj ostvarenih prava.

Nacrt Zakona diskriminiše žene koje obavljaju samostalnu delatnost, stavljajući ih u neravnopravan položaj po pitanju dužine odsustva radi nege trećeg i svakog narednog deteta, u pogledu visine naknade za negu deteta i u pogledu prestanka prava na naknadu.

Posebno zabrinjava činjenica da se primanje dečjeg dodatka od simboličnig 2.660,00 dinara uslovljava detetovim redovnim pohađanjem škole (za decu školskog uzrasta), što potvrđuje postojanje sistemske diskriminacije dece koja žive u biološkim porodicama. Isto Ministarstvo propisuje da je naknada za troškove deteta koje se nalazi u hraniteljstvu 16.000,00 dinara. Umesto da se najsiromašniji roditelji motivišu (posebna privremena mera) da svoju decu šalju u školu povećanjem dečjeg dodatka kada deca redovno pohađaju nastavu, a posebno za decu koja pohađaju srednju školu, predloženo je uvođenje mere koja će dovesti do toga da siromašna deca postanu još siromašnija i ranjivija grupa, bez perspektive da izađu iz “začaranog kruga siromaštva”.

Autonomni ženski centar je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o finansisjkoj pomoći porodici sa decom, opšte i pojedinačne komentare na nacrt Zakona.

Komentari Autonomnog ženskog centra na nacrt Zakona o finansisjkoj pomoći porodici sa decom:

Član 11 – Naknada zarade radi nege deteta…>>
Članovi 12 do 15 – Način obračuna i isplata naknada zarade radi nege deteta…>>
Članovi 16 do 20 – Naknada ostalih prihoda radi nege deteta…>>
Član 21. Roditeljski dodatak…>>
Član 22. Visina roditeljskod dodatka…>>
Član 23. Isplata roditeljskog dodatka…>>
Član 25. Dečiji dodatak…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top