Naslovna » Porodica » Saveti za mame i tate » Korišćenje droga

Korišćenje droga

koriscenje-droga

Korišćenje droga među opštom populacijom i mladim ljudima u Srbiji.
Istraživanja o zdravlju koja uključuju pitanja o drogama i njihovoj upotrebi kao i Evropsko istraživanje o upotrebi alkohola i drugih droga među mladima (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD) predstavljaju osnovni izvor informacija o upotrebi droga među opštom populacijom i mladim ljudima u Srbiji.

Istraživanje o zdravlju na nacionalnom nivou  sprovedeno je dva puta po istoj metodologiji, 2000. i 2006. godine, dok je naredno istraživanje planirano za 2012. godinu. U istraživanju iz 2006. godine korišćen je dvoetapni stratifikovani reprezentativni uzorak. Instrument istraživanja je bio upitnik za samopopunjavanje za mlade ljude između 12 i 19 godina starosti i za odrasle preko 20 godina starosti.
Oko 3,5% ispitanika starijih od 20 godina  i 9,9% populacije starosti 20- 34 godina koristilo je kanabis tokom barem jednom tokom života. Procenat ispitanika koji su tokom života koristili druge ilegalne droge bio je izuzetno mali. Iako ovi rezultati pokazuju nižu prevalenciju u odnosu na ostala ispitivanja i uprkos činjenici da je na pitanja o korišćenju određenih psihoaktivnih supstanci bila niska stopa odgovora, statistički ne postoji značajna razlika u odnosu na rezultate istraživanja iz 2000. godine (Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”). U tom istraživanju 3,2% ispitanika između 20 i 75 i 8,7% između 20 i 34 godina starosti prijavilo je korišćenje kanabisa u toku života.

Prema rezultatima istraživanja zdravlja stanovnika Srbije iz 2006. godine (Ministarstvo zdravlja), oko 14,3% mladih ljudi između starosti 15 -29 godina probalo je neku psihoaktivnu supstancu (PAS).
Rezultati se nisu razlikovali u odnosu na pol ispitanika, a regionalna raspodela pokazala je da je najveći broj mladih ljudi koji su probali PAS u Beogradu (22,8%), sledi Vojvodina (17,2%), a zatim Centralna Srbija (9,1%) gde je zapažen najniži procenat korišćenja. Najviša prevalencija korišćenja PAS primećena je kod ispitanika 25 do 29 godina starosti (19,9%). Udeo ispitanika starosti između 15 i 19 godina, koji su probali neke psihoaktivne supstance bio je 6,9%, što je manje nego u 2000. godine (9,3%).

Korišćenje droga…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top