Maternji jezik

maternji-jezik

Maternji jezik (lingua materna) je prvi jezik naučen u ranom detinjstvu van formalne nastave.

Koreni tog prvog jezika sa svojom strukturom glasova i gramatike su tako duboki, da je njegovo govorenje automatizovano. Nakon puberteta ni jednim drugim jezikom se ne može tako dobro vladati.

Zato se smatra da se sa učenjem nekog stranog jezika treba početi još u detinjstvu, da bi vladanje i nekim drugim jezikom bilo na nivou maternjeg.
Odlučujuću ulogu u procesu učenja maternjeg jezika ima sredina u kojoj se dete kreće. Tako će ono u istom obimu savladati preovlađujući jezik kao i predhodne generacije, ako ne postoji neka posebna jezička slabost.

Kod jezika manjina pravi se razlika izmedu maternjeg jezika i prvog jezika. U današnje vreme globalizacije često se govori o dvojezičnosti (jednako dobro govorenje dva jezika) i višejezičnosti, koja se postavlja za cilj u mnogim evropskim i svetskim kulturama.

Naučna saznanja dokazuju da se melodija maternjeg jezika ogleda u muzici pojedinog kompozitora. Isto tako još nerođena deca u majčinom stomaku raspoznaju majčin glas i govor. Učenje jezika do pete godine života propraćeno je telesnim i senzornim iskustvima, pa se reči pamte sa osobinama i asociraju na situacije u kojima su naučene.

Neki od kriterijuma koji određuju maternji jezik…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top