Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Fakulteti » Medicinski fakultet – Beograd, Savski venac

Medicinski fakultet – Beograd, Savski venac

fakultet

Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije.

Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja, naučnoistraživačku i zdravstvenu delatnost.
Visokoobrazovni studijski programi Fakulteta se obavljaju u okviru polja medicinskih nauka.
Fakultet može da samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama obavlja studijske programe i u drugim poljima.

SMEROVI – MEDICINSKI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Sestrinstvo

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE (6 godina)

 • Medicina
 • Medicina – na engleskom jeziku

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite (36 mesta)
 • Javno zdravlje (48 mesta)
 • Neuroetika (48 mesta)
 • Sestrinstvo (40 mesta)
 • Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem (36 mesta)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (2 godine)

 • Strukovni fizioterapeut – specijalista (24 mesta)
 • Strukovna medicinska sestra specijalista (24 mesta)
 • Specijalista strukovni anestetičar (24 mesta)
 • Strukovni medicinski radiolog (24 mesta)
 • Strukovni sanitarno-ekološki inženjer (24 mesta)
 • Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog (24 mesta)

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Medicinske nauke (318 mesta)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 GODINE)

 • Medicinske nauke sa 7 izbornih područja (50 mesta)
 • Medicinske nauke (180 mesta)
 • Molekularna medicina (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA – MEDICINSKI FAKULTET

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine.

Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se: 

 • Gimnazija
 • Srednja medicinska škola
 • Škola veterinarskog usmerenja
 • Ostale škole iz oblasti zdravstva

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz predmeta biologija i hemija.

Školarina za samofinansirajuće studente na integrisanim studijama iznosi 126.600 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Školarina za upis na osnovne akademske studije – sestrinstvo, iznosi 121.600 dinara.

Školarina za studije medicine na engleskom jeziku iznosi 7.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

BROJ MESTA – MEDICINSKI FAKULTET

Naziv studijskog programa
Budžet
Samofinansiranje
Ukupno
Medicina – integrisane studije
450
50
     500
Medicina na engleskom jeziku- integrisane studije
60
     60
Sestrinstvo
48
     48
UKUPNO      450                   158     608

 

Medicinski fakultet – Beograd, Savski venac
Beograd, Savski Venac
Dr Subotića 8
011 3636 300
www.mfub.bg.ac.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top