Naslovna » Deca » Tinejdžeri » Novi gimnazijalci će od septembra imati dva časa više nedeljno

Novi gimnazijalci će od septembra imati dva časa više nedeljno

 

Sadašnje osmake koji upišu gimnaziju od septembra očekuju još dva obavezna izborna programa, a samim tim i dva časa nedeljno više.

 Ministarstvo prosvete završilo je novi Plan i program nastave i učenja za opšte srednje obrazovanje, prema kome se uvode izborni predmeti. Tako će budući učenici prvog razreda, pored postojećih izbornih predmeta (građansko vaspitanje ili verska nastava i drugi strani jezik), u septembru birati još dva od šest ponuđenih programa.

Kako objašnjava Biljana Stojanović iz Ministarstva prosvete, prva opcija je „jezik, mediji i kultura“, kroz koji će učiti da kreiraju informacije, da razumeju pročitano u medijima, da sarađuju, komuniciraju i rešavaju probleme.

Učenici koji vole psihologiju, sociologiju i istoriju mogu da se opredele za program „pojedinac, grupa i društvo”, gde će se upoznavati sa ljudskim pravima i institucijama i osposobljavati se da razvijaju kritičko mišljenje, da budu društveno odgovorni… “Zdravlje i sport” je treći program koji đaci mogu da izaberu, a cilj je da prepoznaju značaj telesnog vežbanja, kao i da se odgovorno ponašaju prema svom zdravlju.

– Kroz program “obrazovanje za održivi razvoj” učenici će se pripremati da uoče i prepoznaju ekonomske, ekološke i socijalne probleme društva, da pronalaze rešenja za prevazilaženje problema, a nastava ovog programa doprinosi razvoju kompetencije za odgovorno učešće u demokratskom društvu – ističe Biljana Stojanović.

S druge strane, prema njenim rečima, program „primenjene nauke” bi decu trebalo da osposobi za razumevanje i primenu znanja iz fizike, biologije i hemije u svakodnevnom životu. Ljubitelji likovnog, srpskog, muzičkog i istorije mogli bi da izaberu program „umetnost i dizajn”.

– Od ovih šest programa škole će, u skladu sa iskazanim interesovanjima učenika i kadrovskim potencijalima, izabrati četiri programa koja će činiti listu izbornih programa škole. Učenici će od ta četiri birati dva koja će učiti tokom prvog razreda. U drugom razredu mogu da nastave iste predmete, a mogu i da izaberu dva nova programa – kaže Stojanovićeva. Ona objašnjava da je reč o programima koji su spoj više predmeta i koji su kreirani tako da doprinesu razvoju veština neophodnih za život i rad u 21. veku. Kada završe drugu godinu, učenici će birati nove programe koje će učiti u 3. i 4. razredu. Tada će imati nove opcije: „obrazovanje za održivi razvoj“, „umetnost i dizajn“, „primenjene nauke“ 1 – usmerene ka medicinskim naukama, primenjene nauke 2 – usmerene ka tehničkim naukama, „osnovi geopolitike“, „ekonomija i biznis“, „religija i civilizacija“, „metodologija naučnog istraživanja“ i „savremene tehnologije“.

Novine bi od septembra trebalo da budu uvedene za učenike prvog razreda, a u naredne tri godine i za drugi, treći i četvrti razred.

Izborni programi

1. i 2. razred gimnazije

(šest programa, dva časa nedeljno)

1. Jezik, mediji i komunikacija

Učenje kreiranja informacija, razumevanja pročitanog, podsticanje saradnje, komunikacije, rešavanja problema.

2. Pojedinac, grupa, društvo

Upoznavanje sa ljudskim pravima i institucijama, osposobljavanje za kritičko mišljenje, društvenu odgovornost.

3. Zdravlje i sport

Prepoznavanje značaja telesnog vežbanja, odgovorno ponašanje prema zdravlju.

4. Obrazovanje za održivi razvoj

Prepoznavanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih problema društva, pronalaženje rešenja, razvoj kompetencija za odgovorno učešće u demokratskom društvu.

5. Primenjene nauke

Osposobljavanje za razumevanje i primenu znanja, zakonitosti i principa fizike, biologije i hemije u svakodnevnom životu.

6. Umetnost i dizajn

Razvijanje kreativnosti, inteligencije, razvijanje estetike i kompetencije za preduzimljivost i orijentaciju ka preduzetništvu.

3. i 4. razred

(devet programa, dva časa nedeljno)

1. Obrazovanje za održiv razvoj

2. Umetnost i dizajn

3. Primenjene nauke 1 – za usmerenje ka medicinskim naukama

4. Primenjene nauke 2 – za usmerenje ka tehničkim naukama

5. Osnovi geopolitike

6. Ekonomija i biznis

7. Religije i civilizacija

8. Metodologija naučnog istraživanja

9. Savremene tehnologije.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top