Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Proverite da li je željeni studijski program akreditovan

Proverite da li je željeni studijski program akreditovan

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja apeluje na buduće brucoše da pre nego što konkurišu za upis na visokoškolsku ustanovu, provere da li je ona akreditovana.

Ova provera može se obaviti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta www.kapk.org, koja je nezavisno telo nadležno za postupak akreditacije visokoškolskih ustanova.

akreditovan

Proverite da li je željeni studijski program akreditovan

Spisak akreditovanih studijskih programa možete pogledati na sledećem linku na kom se nalazi Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Ministarstvo podseća da je rad visokoškolskih ustanova izvan sedišta zabranjen, osim ukoliko je to predviđeno aktom o akreditaciji i ukoliko postoji dozvola za rad. Ministarstvo takođe podseća da upis studenata mogu vršiti samo one visokoškolske ustanove koji imaju akreditovane studijske programe i dozvolu za rad Ministarstva.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u narednoj školskoj godini kontrolisati upis studenata i rad visokoškolskih ustanova. Inspektori Ministarstva ovlašćeni su da privremeno zabrane obavljanje delatnosti visokog obrazovanja ili studijskog programa, ukoliko se ta delatnost obavljaju suprotno zakonu, kao i uverenju o akreditaciji, odnosno dozvoli za rad.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije prosledilo je dopis svim visokoškolskim ustanovama u kojim ih obaveštava da je rad visokoškolskih ustanova izvan sedišta zabranjen, ukoliko to nije predviđeno aktom o akreditaciji i ukoliko ne postoji dozvola za rad.

Ministarstvo podseća da je odredbom člana 32. stav 4 i 5 i odredbom člana 41. stav 14 Zakona o visokom obrazovanju utvrđeno da visokoškolska ustanova obavlja delatnost u sedištu, a može izvoditi studijski program na daljinu ili obavljati delatnost izvan sedišta, u skladu sa dozvolom za rad.

Upis studenata mogu vršiti samo one visokoškolske ustanove koji imaju akreditovane studijske programe i dozvolu za rad Ministarstva.

Ukazujemo budućim studentima da je neophodno, da pre konkurisanja na visokoškolsku ustanovu, ili jedinicu visokoškolske ustanove izvan sedišta, prethodno provere status te ustanove i studijskih programa koje izvodi, imajući u vidu da su studenti punoletna lica i da snose odgovornost za nezakonit upis.

U dopisu koji je prosleđen visokoškolskim ustanovama navodi se da su inspektori Ministarstva ovlašćeni da privremeno zabrane obavljanje delatnosti visokog obrazovanja ili studijskog programa, ukoliko tu delatnost obavljaju suprotno odredbama zakona, uverenju o akreditaciji, odnosno dozvoli za rad.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u narednoj školskoj godini kontrolisati upis studenata i rad visokoškolskih ustanova.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top