Naslovna » Porodica » Porodični informator » Savetovalište za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad

Savetovalište za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad

Savetovalište za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu
Ruska 4
011 2650-329

Savetovalište za brak i porodicu je deo sistema socijalne zaštite. U savetovalištu se sprovode različite aktivnosti, prvenstveno porodična terapija, ali i prevencija, edukacije, istraživanja, medijacija, informisanje, saradnja sa drugim službama…

Osnovna delatnost u savetovalištu je psihoterapijski rad sa klijentima. Uglavnom se radi porodična sistematska terapija sa porodicama, parovima i individuama. Sprovodi se i grupni rad sa roditeljima i adolescentima.
Medijacija se najčešće primenjuje u brakorazvodnim sporovima (gde se regulišu pitanja oko vršenja roditeljskog prava i deoba imovine) i u radu sa maloletnim prestupnicima i njihovim žrtvama.
Specifični kontekst rada Savetovališta obezbeđuje mogućnosti prepoznavanja i sagledavanja aktuelnih problematičnih trendova porodičnog funkcionisanja i kreiranje tematski fokusiranih preventivnih programa.
Umem bolje je program specifične (posebne) primarne prevencije maloletničkog prestupništva, koji je namenjen deci i njihovim roditeljima, u cilju sprečavanja razvojnih problema u ponašanju dece.
U Savetovalištu rade obučeni i veoma kvalifikovani psihoterapeuti različitih orijentacija. Najveći broj zaposlenih su porodični sistemski psihoterapeuti.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top