Sluh

sluhSluh je prva i poslednja karika u procesu verbalne komunikacije. Beba koja ne čuje nikada neće sama progovoriti.

Oštećenje sluha od 40 dB, otežava razumevanje govora 100 puta.

Oštećenje sluha klasifikujemo u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme nastanka oštećenja, kao i u odnosu na izgubljeno vreme za rehabilitaciju.
Sluh omogućava primanje i sabiranje impulsa – informacija iz spoljašnje sredine. Na nivou mozga se dešava drugi proces, a to je slušanje, kao svesni doživljaj akustičkih nadražaja.
Slušna kora je viši integrativni centar slušnog sistema. U njoj se dogadja konačna obrada informacija, koja se sastoji u percepciji i raspoznavanju zvukova različitih po intenzitetu, frekvenciji, trajanju, tembru i izvoru. Suštinu akustičke strane govora čini proces apstrahovanja nebitnih zvukova i izdvajanje bitnih, koji čine mogućim uopštavanje raznovrsnih zvukova u jednu fonematsku grupu i oštro diferenciranje bliskih zvukova koji se odnose na različite grupe fonema. Sa lingvističkog aspekta, glas – fonema je najmanja jedinica pomoću koje se razlikuju značenja pojedinih zvučnih jezičkih celina. Foneme čine glasovni sistem jednog jezika, a glasovni sistemi se razlikuju po broju, prirodi i osobinama fonema. Svaka fonema ima svoje fiziološko – artikulacione vrednosti, funkcionalno – lingvističke i fizičko – akustičke vrednosti.
Otvoreni audio – vokalni feed back, povezuje sagovornike. Jezik i govor čiji je razvoj uslovljen sluhom i slušanjem, kao specifični vidovi ljudske komunikacije, razvijaju se samo u socijalnom polju, u susretu sa drugim.

Imajući u vidu kvantitet, oštećenja sluha mogu biti:
– laka 20 – 40 dB
– srednja 40 – 60 dB
– teška 60 – 80 dB
– vrlo teška 80 – 100 dB
– praktična gluvoća preko 100 dB.

Klasifikacija oštećenja sluha u odnosu na kvalitet:
– I grupa: ostaci sluha su u rasponu 100 – 500 Hz. To su tzv. ostrvski ostaci sluha.
– II grupa: ostaci sluha su u rasponu 100 – 1000 Hz, pa čak i do 1500 Hz. Kod ove dve grupe slušno polje je suženo.
– III grupa ima celo slušno polje 100 – 8000 Hz. Kod ove grupe u pitanju je samo kvantitet, koji se može nadoknaditi selektivnom amplifikacijom.
– IV grupa podrazumeva da je celo slušno polje očuvano, a kvantitet se može nadoknaditi linearnim pojačanjem.

Prema vremenu nastanka, oštećenja sluha delimo u sledeće grupe:
– 0 ili Nulta grupa tj. sluh je oštećen u periodu od rodjenja do 2 i po meseca.
– I grupa: sluh je oštećen u periodu izmedju 2 i po i 9 meseca života.
– II grupa: sluh je oštećen u periodu izmedju 9. i 24. meseca života.
– III grupa: sluh je oštećen u periodu izmedju 24. meseca i 4. godine.
– IV grupa: sluh je oštećen u periodu sluh je oštećen u periodu izmedju 5. i 7. godine života.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top