Naslovna » Zdravlje » Zdravlje dece » Šta i kako posle uboda krpelja?

Šta i kako posle uboda krpelja?

Lajmska bolest je infektivno oboljenje čiji je uzročnik bakterija Borelija burgdorferi. Zaražavanje ljudi nastaje ubodom krpelja roda Iksodes koji su prenosioci ove bakterije.

Infekcija najčešće  zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali mogu biti napadnuti i svi ostali organi i sistemi.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu postoji Savetovalište za lajmsku bolest, koje skreće pažnju na važne napomene.

UBOD KRPELjA – VAŽNE NAPOMENE

Mogućnost sprečavanje infekcije

Krpelja treba izvaditi iz kože što pre, u toku prvih 24 časa od uboda, kako bi se smanjila verovatnoća prenosa infekcije.

Skidanje treba obaviti stručno, u zdravstvenoj ustanovi, isključivo mehanički, čistom  pincetom koja je prethodno dezinfikovana alkoholom.

Pre odstranjivanja krpelja

Ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva – eter, alkohol, benzin, aceton, lak za nokte i dr. Ova sredstva izazivaju povraćanje crevnog sadržaja krpelja u kojem se mogu naći uzročnici lajmske bolesti

Odstranjivanje krpelja iz kože

Najsigurnije u zdravstvenoj ustanovi (ambulanti, domu zdravlja, odeljenju za kožne bolesti i dr.).

Krpelj se uhvati pincetom što bliže koži, bez gnječenja ili kidanja njegovog tela. Pinceta se najpre malo povuče na gore, koliko je dovoljno da se krpelj odigne od kože, a zatim polako izvlači iz kože. Posle odstranjivanja krpelja ubodno mesto na koži treba dezinfikovati.

Ukoliko ste sami pokušali da odstranite krpelja i u tome niste uspeli u celosti, ne pokušavajte da odstranite  preostali deo već se obavezno obratite lekaru.

Praćenje zdravstvenog stanja osoba koje su imale ubod krpelja

Sprovodi se u trajanju tri meseca. Kontrolne preglede obavljati jednom mesečno – ordinirajući lekar ili u Savetovalištu za lajmsku bolest.

Prepoznavanje i otkrivanje prvih simptoma i znakova lajmske bolesti     

Pojava karakterističnog crvenila kože na mestu uboda krpelja – erythema migrans, uz moguću pojavu opštih simptoma i znakova infekcije: povišena telesna temperatura, glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, uvećane lokalne limfne žlezde.

Izuzetno je važno početi sa lečenjem što pre primenom pravilne terapije pod kontrolom ordinirajućeg lekara, dermatologa ili infektologa.

Nejasni simptomi i znaci posle uboda krpelja

Obavezno se obratiti ordinirajućem lekaru ili lekaru u Savetovalištu za lajmsku bolest.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top