Naslovna » Tag Archives: fakultet (strana 7)

Tag Archives: fakultet

Pravni fakultet – Kragujevac

Pravni fakultet – Kragujevac Kragujevac, Stari grad Jovana Cvijića 1 034 306 500 www.jura.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Fakultet medicinskih nauka – Kragujevac

34000 Kragujevac, Stari grad Svetozara Markovića 69 034 306 800 www.medf.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Fakultet inženjerskih nauka – Kragujevac

34000 Kragujevac, Stari grad Sestre Janjića 6 034 335 990 www.fink.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Filološko-umetnički fakultet – Kragujevac

34000 Kragujevac, Stari grad Jovana Cvijića bb 034 304 270 www.filum.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Ekonomski fakultet – Kragujevac

Ekonomski fakultet – Kragujevac 34000 Kragujevac, Stari grad Đure Pucara Starog 3 034 303 500, 034 303 515 www.ekfak.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Fakultet pedagoških nauka – Jagodina

35000 Jagodina Milana Mijalkovića 14 035 223 805, 035 222 262 www.pefja.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Fakultet tehničkih nauka – Čačak

Fakultet tehničkih nauka – Čačak 32000 Čačak Svetog Save 65 032 302 700 www.ftn.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Agronomski fakultet – Čačak

32000 Čačak Cara Dušana 34 032 303 400 www.afc.kg.ac.rs   Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi. Nastavak »

Scroll To Top