Naslovna » Tag Archives: fakultet (strana 10)

Tag Archives: fakultet

Ekonomski fakultet – Beograd, Savski venac

Ukoliko želite da se bavite ekonomijom, u najširem značenju te reči, treba da imate u vidu da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, bez sumnje, najprestižnija visokoškolska ustanova u našem regionu koja se bavi obrazovanjem ekonomista. Njihovi diplomci, masteri, magistri i doktori nauka, predstavljaju najkvalitetniji kadar u oblasti ekonomije u našoj zemlji. Nastava se odvija na nivoima osnovnih, master i ... Nastavak »

Šumarski fakultet – Čukarica – Beograd

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu ima tradiciju dugu 94 godine i predstavlja najstariju i najvišu visokoškolsku i naučnu instituciju u oblasti šumarstva, tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa u Srbiji. Studije na Šumarskom fakultetu su koncipirane tako da, nakon njihovog završetaka, diplomirani inženjeri mogu ... Nastavak »

Tehnološko-metalurški fakultet – Palilula – Beograd

Tehnološko-metalurški fakultet je osnovan 1948. godine. Bolonjska deklaracija se primenjuje od školske 2005/2006 godine. Nastava se odvija na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske studije. U cilju razvoja nauke i struke i podizanja kvaliteta nastave, ostvaruje se naučni rad kroz osnovna i razvojna istraživanja. Budući studenti biraju jedan od šest smerova na osnovnim akademskim studijama. Nakon završetka osnovnih akademskih, studenti ... Nastavak »

Rudarsko-geološki fakultet – Palilula – Beograd

  Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6500 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 450 kandidata. Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini ... Nastavak »

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Palilula – Beograd Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1.800 studenata oba pola koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv i naučni rad u oblasti teologije. Na Fakultetu predaje 47 nastavnika i saradnika, od toga 33 doktora nauka. U predavačkom sastavu zastupljeni su i ugledni arhijereji naše Crkve, sveštenici, monasi. Studijski planovi i programi ... Nastavak »

Pravni fakultet – Palilula – Beograd

  Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale ... Nastavak »

Mašinski fakultet – Palilula – Beograd

  Počev od školske 2005/06. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu studije se izvode po novim, savremenim nastavnim planovima i programima, usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Novi model studija se zasniva na sistemu ESPB (evropski sistem prenosa bodova). Svi predmeti su jednosemestralni i ima ih minimalno pet i maksimalno sedam po semestru. Danas je Mašinski fakultet jedna ... Nastavak »

Građevinski fakultet – Palilula – Beograd

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu omogućava studentima da steknu znanja i veštine u oblasti građevinarstva i geodezije uz najviše akademske standarde, u skladu sa potrebama savremenog društva i nacionalnog razvoja. Građevinarstvo spada u najstarije ljudske delatnosti čiji koreni sežu u početke naše civilizacije. Danas delatnost građevinskih i geodetskih inženjera obuhvata projektovanje i građenje mostova, puteva, tunela, aerodroma, plovnih puteva i pristaništa, podzemnih građevina, infrastrukture, stambenih, javnih, sportskih i drugih objekata, planiranje ... Nastavak »

Scroll To Top