Naslovna » Tag Archives: fakultet (strana 8)

Tag Archives: fakultet

Poljoprivredni fakultet – Zemun

  Kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije Poljoprivredni fakultet ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Srbiji i jugoistočnom regionu Evrope. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kadrova u oblasti poljoprivrede i razvijanje istraživačkog i naučnog rada u oblastima: voćarstva i vinogradarstva, ratarstva, poljoprivredne tehnike, fitomedicine, biohemije i drugih srodnih oblasti. Fakultet ima preko ... Nastavak »

Saobraćajni fakultet – Voždovac – Beograd

Saobraćajni fakultet u Beogradu je državna visokoškolska ustanova koja je počela sa radom 1950. godine. Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Tokom svog postojanja, ova obrazovna ustanova 11 puta je vršila inovaciju nastavnih programa u cilju pružanja kvalitetnije i modernije nastave novim generacijama studenata. Fakultet raspolaže savremeno opremljenom bibliotekom, računarskim centrom, Institutom, laboratorijama, izdavačkom ... Nastavak »

Farmaceutski fakultet – Voždovac – Beograd

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda. Na Farmaceutskom fakultetu postoji 18 katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku ... Nastavak »

Fakultet političkih nauka – Voždovac – Beograd

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te ... Nastavak »

Fakultet organizacionih nauka – Voždovac – Beograd

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka, definisanih u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. Reformom nastavnog plana i programa u periodu ... Nastavak »

Fakultet bezbednosti – Voždovac – Beograd

Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka. Svojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine. U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne ... Nastavak »

Hemijski fakultet – Stari grad – Beograd

Delatnost Hemijskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i nauka koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i deo su međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog i naučnog prostora. Hemijski fakultet je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nastava se realizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Studijski programi su koncipirani prema najvišim ... Nastavak »

Fizički fakultet – Stari grad – Beograd

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoškolska i naučna ustanova koju čine Institut za fiziku i Institut za meteorologiju. Budući studenti biraju jedan od 4 ponuđna smera na osnovnim akademskim studijama. Nastava i naučno-istraživački rad se odvijaju na 12 katedri. Rad Fakulteta odvija se u 3 zgrade. Studenti 1. i 2. godine osnovnih studija fizike prate nastavu u zgradi u Cara Dušana ... Nastavak »

Scroll To Top