Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Tag Archives: upis (strana 78)

Tag Archives: upis

Filozofski fakultet – Novi Sad

Filozofski fakultet – Novi Sad 21000 Novi Sad Dr Zorana Đinđića 2 021 450 690, 021 4853 976 www.ff.uns.ac.rs Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i tada je budućim studentima na raspolaganju bilo 6 studijskih programa. U početku, fakultet je pripadao Univerzitetu u Beogradu, ali kasnije je postao član Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet se ubrzano razvijao i ... Nastavak »

Fakultet političkih nauka – Voždovac – Beograd

Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (FPN) već 40 godina predstavlja vodeću instituciju u oblasti visokog obrazovanja koja je danas moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te ... Nastavak »

Matematički fakultet – Stari grad – Beograd

Matematički fakultet – Osnivanjem Liceja 1838. godine, počinje i nastava matematike u Srbiji, koja se razvijala uporedo sa ostalim prirodnim naukama. Matematički fakultet je državna visokoškolska ustanova koja kao samostalna ustanova postoji od 1995. godine. Proteklih godina nastavni plan i program fakulteta se intenzivno menjao, sa ciljem efikasnijih i aktuelnijih studijskih programa, usklađenih sa savremenim trendovima u visokom obrazovanju. Nastava se realizuje na ... Nastavak »

Hemijski fakultet – Stari grad – Beograd

Delatnost Hemijskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i nauka koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju, i deo su međunarodnog, a posebno evropskog, obrazovnog i naučnog prostora. Hemijski fakultet je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nastava se realizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Studijski programi su koncipirani prema najvišim ... Nastavak »

Geografski fakultet – Stari grad – Beograd

Geografski fakultet je državna visokoškolska ustanova čije su osnovne delatnosti visoko obrazovanje i naučni rad. Fakultet izvodi studije na 3 stepena; osnovne, master i doktorske studije. Studije se odvijaju na srpskom jeziku, ali pruža se mogućnost da se pojedini delovi studija kao i doktorske disertacije rade na bilo kom željenom jeziku. SMEROVI – GEOGRAFSKI FAKULTET OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) ... Nastavak »

Filološki fakultet – Stari grad – Beograd

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu najstariji je i najveći fakultet te vrste ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. Na njemu se, pored izučavanja srpskog jezika i književnosti, može studirati i preko trideset stranih jezika, opšta književnost, opšta lingvistika i bibliotekarstvo sa informatikom. Nastava na fakultetu organizovana je na sva tri nivoa akademskih studija: na osnovnim, master i ... Nastavak »

Građevinski fakultet – Palilula – Beograd

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu omogućava studentima da steknu znanja i veštine u oblasti građevinarstva i geodezije uz najviše akademske standarde, u skladu sa potrebama savremenog društva i nacionalnog razvoja. Građevinarstvo spada u najstarije ljudske delatnosti čiji koreni sežu u početke naše civilizacije. Danas delatnost građevinskih i geodetskih inženjera obuhvata projektovanje i građenje mostova, puteva, tunela, aerodroma, plovnih puteva i pristaništa, podzemnih građevina, infrastrukture, stambenih, javnih, sportskih i drugih objekata, planiranje ... Nastavak »

Scroll To Top