Naslovna » Tag Archives: zarada

Tag Archives: zarada

Uncharted nadmašio sva očekivanja!

Očekivanja od ekranizacije planetarno popularne serije video igara bila su velika i ako je suditi po prvim rezultatima ovaj avanturistički spektakl sa Tomom Holandom i Markom Volbergom ne samo da ih je u potpunosti ispunio već uverljivo i nadmašio! U prvom vikendu prikazivanja u Americi Uncharted je zaradio 51 miliona dolara. Na taj način film je ostvario najbolje bioskopsko otvaranje u 2022. godini i ... Nastavak »

Bolovanje radi posebne nege deteta

Pravo na bolovanje radi posebne nege deteta ostvaruje jedan od roditelja deteta kome je zbog psihičke ili fizičke ometenosti neophodna posebna nega. Lekarska komisija koja je locirana prema radnom mestu porodilje, odlučuje o produžetku odsustva sa posla, u smislu odobrenja “bolovanja radi posebne nege deteta”- i to isključivo na osnovu stručne lekarske procene ometenosti deteta. Majka ili roditelji dovode dete ... Nastavak »

Zakon o radu prečišćen tekst

Zakon o radu “Službeni glasnik RS” br. 24 od 15. marta 2005, 61 od 18. jula 2005, 54 od 17. jula 2009, 32 od 8. aprila 2013, 75 od 21. jula 2014. I. OSNOVNE ODREDBE II. ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA III. UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA IV. OBRAZOVANjE, STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE V. RADNO VREME VI. ODMORI I ODSUSTVA VII. ... Nastavak »

Scroll To Top