Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Bolovanje radi posebne nege deteta

Bolovanje radi posebne nege deteta

bolovanje-radi-posebne-nege-deteta

Pravo na bolovanje radi posebne nege deteta

ostvaruje jedan od roditelja deteta kome je zbog psihičke ili fizičke ometenosti neophodna posebna nega. Lekarska komisija koja je locirana prema radnom mestu porodilje, odlučuje o produžetku odsustva sa posla, u smislu odobrenja “bolovanja radi posebne nege deteta”- i to isključivo na osnovu stručne lekarske procene ometenosti deteta.

Majka ili roditelji dovode dete ovoj komisiji i vrši se stručna procena stanja deteta. U zavisnosti od stepena detetove “bolesti”, određuje se produžetak odsustva sa posla u vidu bolovanja radi posebne nege deteta. Komisija može i ne odobriti ovo bolovanje, smatrajući da dete spram trenutnog životnog doba zadovoljava svojim razvojem, motorikom i ostalim, a može odobriti i produžetak koji najčešće u praksi bude na jedan, dva ili  tri meseca. Međutim, za najteže slučajeve bolovanje radi posebne nege može trajati najduže do navršenih pet godina života deteta.
Postoji mogućnost da zbog detetova i njegove nege radite samo 50 % radnog vremena, a računaće se kao da ste radili puno radno vreme.

Važna stvar je što ako vam je odobreno “bolovanje radi posebne nege deteta” ono mora da se bukvalno nadoveže na porodiljsko bolovanje – da bolovanje bude bez prekida, što znači ni dana pauze, niti korišćenja odmora ili slično.

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju:
1) porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica;
2) porodilje koja samostalno obavljaju delatnost.

Naknada zarade utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Porodilji koja je bila u radnom odnosu, od tri do šest meseci pripada 60 odsto, a porodilji u random odnosu do tri meseca pripada 30 odsto od iznosa naknade zarade.

Mesečni iznos naknade zarade ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima.

Poslodavcu se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji.

Bolovanje radi posebne nege deteta

Ostvarivanje prava na naknadu zarade vrši se na osnovu podnetog popunjenog obrasca zahteva i sledećih dokaza:

 • izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – original doznake;
  – fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu;
  – fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
  – rešenja o pravu na porodiljsko odsustvo i osustvo sa rada radi nege deteta;
  – ugovora o radu;
  – fotokopije prijave na PIO;
  – fotokopije radne knjižice;
  – rešenja nadležnog organa (APR)o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju – – obavljanja te delatnosti drugom licu, odnosno lične izjave da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice.

Bolovanje radi posebne nege deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Za utvrđivanje osnovice za isplatu naknade zarade uz popunjenu potvrdu o visini osnovne zarade zaposlene, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva za svaki mesec pojedinačno, dostavljaju se i sledeći dokazi:

obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom, u skladu sa zakonom, za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
izveštaj (izvod) banke sa obeleženim iznosima isplaćene zarade i uplaćenim porezima i doprinosima za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno;
rešenje nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje , za polsednih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine rešenje o konačnoj osnovici, samo za lice koje samostalno obavlja delatnost.

Potvrda o ostvarenoj zaradi…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top