Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Zakon o radu prečišćen tekst

Zakon o radu prečišćen tekst

zakon-o-radu

Zakon o radu

“Službeni glasnik RS” br. 24 od 15. marta 2005, 61 od 18. jula 2005, 54 od 17. jula 2009, 32 od 8. aprila 2013, 75 od 21. jula 2014.

I. OSNOVNE ODREDBE
II. ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA
III. UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA
IV. OBRAZOVANjE, STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE I USAVRŠAVANjE
V. RADNO VREME
VI. ODMORI I ODSUSTVA
VII. ZAŠTITA ZAPOSLENIH
VIII. ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANjA
IX. POTRAŽIVANjA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA
X. PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA
XI. VIŠAK ZAPOSLENIH
XII. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE
XIII. NAKNADA ŠTETE
XIV. UDALjENjE ZAPOSLENOG SA RADA
XV. IZMENA UGOVORA O RADU
XVI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA
XVII. OSTVARIVANjE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH
XVIII. POSEBNE ODREDBE
XIX. ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA
XX. KOLEKTIVNI UGOVORI
XXI. NADZOR
XXIa SARADNjA SA CENTRALNIM REGISTROM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA*
XXII. KAZNENE ODREDBE
XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
ODREDBE KOJE NISU UNETE U „PREČIŠĆEN TEKST“ ZAKONA

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top