Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Tehnička škola Ivanjica

Tehnička škola Ivanjica

srednja-skola

Tehnička škola Ivanjica

32250 Ivanjica
Miće Matovića 2
032 662 703, 032 661 000
www.tehnickaskola.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2022/2023

Ekonomija, pravo i administracija

MOIV SB 4L01S Ekonomski tehničar 30 4 god  

Mašinstvo i obrada metala

MOIV SB 4D06S Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 4 god  

Tekstilstvo i kožarstvo

MOIV SB 3G17S Modni krojač 30 3 god  

Šumarstvo i obrada drveta

MOIV SB 4B15S Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera 30 4 god  

O školi

Kratak istorijat razvoja Tehničke škole u Ivanjici

Počeci Tehničke škole u Ivanjici, datiraju još od 1920. godine, kada je počela sa radom Zanatsko trgovačka škola, vršeći nastavu u kasnim večernjim satima. Nakon desetak godina, ova škola je prerasla u Stručnu produžnu školu. Tridesetih godina, osnovana je i Zanatska škola za žensku radničku omladinu u kojoj se obučavalo za izradu vezenih i čipkanih rukotvorina. Nakon završetka rata, 1946. godine, osnovana je Mešovita škola učenika u privredi ,,Braća Simić“, kojoj je prisajedinjena i Ženska radnička škola.

U godinama koje slede, formirana je stručna nastava za trgovce 1955, godine, a zatim i nastava za tekstilnu, stolarsku i drvoprerađivačku struku.

Do 1985, godine, ova škola je radila u zajednici sa Gimnazijom, pod nazivom, srednja škola ,,Venijamin Marinković“, nakon čega se, rešenjem, odvaja od ove ustanove i postaje samostalna institucija. Škola od tada nosi naziv srednja škola ,,Moravičko-partizanske čete“. Te, 1985. godine upisano je šest odeljenja prvog razred, a isti je završilo završilo 169 đaka. Ukupno je bilo 558 đaka.

Pošto je tada još uvek bilo usmereno obrazovanje, od trećeg razreda, učenici su bili u mogućnosti da se odluče za sledeće smerove:

Tekstilna struka – Konfekcionar, tkač i pletač;
Trgovinska struka – Prodavac mešovite robe;
Drvoprerađivačka struka – Stolar;
Mašinska struka – Mehaničar za tekstilne mašine i građevinski bravar:
Elektrotehnička struka – Pogonski električar i elektromehaničar pogona, Elektromonter mreža i postrojenja.
Usmereno obrazovanje ukida se školske 1987/88, kada se su učenici već od prvog razreda mogli da biraju sledeće smerove:

Mašinska struka – Metalo-strugar, metalo-glodač Mašin-bravar i bravar;
Elektrotehnička struka – Elektromehaničar pogona;
Ekonomsko-komercijalna struka sa trgovinskom – Prodavac, ekonomski tehničar;
Šumarska i drvoprerađivačka struka – Tehničar za primarnu preradu drveta.
Od 1993. godine, pa sve do danas, škola nosi naziv ,,Tehnička škola“.

Iako je suočavana sa brojnim teškoćama u svom radu, problemima prostora, finansija, ova škola se može pohvaliti time da je iznedrila brojne generacije učenika koji su vodili privredni život ovog mesta i proneli ime Ivanjice nadaleko.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top