Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Upis u muzičku školu i školu za talentovane učenike

Upis u muzičku školu i školu za talentovane učenike

upis-u-muzicku-skolu

Upis u muzičku školu i školu za talentovane učenike

Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi i opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

U izuzetnim slučajevima, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom ispitu i uspeha u prethodnom školovanju, i to: opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole i uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju ČETVRTOG, PETOG i ŠESTOG razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG razreda i pomnože se brojem 2.

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži brojem 6.
Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.
Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole koju je kandidat završio iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju ŠESTOG, SEDMOG I OSMOG razreda osnovne škole, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože se brojem 2. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Kandidati koji se uporedo školuju u drugoj srednjoj školi kao redovni učenici ili studiraju ostvaruju 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela:

 1. solfeđo,
 2. teorija muzike,
 3. instrument, odnosno pevanje.

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to: solfeđo 10 bodova, teorija muzike 10 bodova i instrument, odnosno pevanje 10 bodova.
Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po 4 boda iz svakog dela ispita.

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, etnomuzikološki odsek i odsek za ranu muziku (izborni odsek), kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela:

 1. instrumenta, odnosno solo pevanja,
 2. solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat za upis u muzičku školu može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu:

 1. 200 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja,
 2. 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Kandidat za upis u muzičku školu je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno solo pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

Za upis u muzičku školu na teoretski odsek, odsek za crkvenu muziku i odsek za muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela:

 1. pismenog ispita iz solfeđa,
 2. usmenog ispita iz solfeđa,
 3. testa iz teorije muzike.

Kandidat za upis u muzičku školu može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 1. 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,
 2. 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,
 3. 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

Kandidat za upis u muzičku školu je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz glavnog predmeta.

Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela:

 1. psihološka procena sposobnosti,
 2. instrument,
 3. solfeđo.

Kandidat može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 1. 100 bodova iz psihološke procene sposobnosti,
 2. 100 bodova iz instrumenta,
 3. 100 bodova iz solfeđa.
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top