Vodič za hranitelje

Vodič za hranitelje u Republici Srbiji.

vodic-za-hranitelje

Šta je hraniteljstvo
Porodica je prirodno okruženje za rast i razvoj svakog deteta.
Odrastajući u porodici dete stiče sigurnost i osećaj pripadanja, razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja i veštine, sprema se za aktivan život u zajednici i osamostaljivanje.
Ima, nažalost, okolnosti kada je detetu uskraćena mogućnost da odrasta uz svoje biološke roditelje. Mnogo je razloga koji dovode do toga. Svaka je takva priča drugačija, ali su ista prava te dece na posebnu brigu i zaštitu države. Naša je odgovornost da im obezbedimo optimalne uslove za razvoj.

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite deteta i traje do razrešenja krizne situacije u biološkoj porodici, ali može potrajati i duže, sve do potpunog osamostaljivanja deteta.

Dete se u hraniteljsku porodicu smešta da bi mu se obezbedilo adekvatno porodično okruženje u kome će rasti, razvijati se, vaspitavati, obrazovati, osposobljavati za samostalan život prateći svoje potencijale, odnosno u kome će imati iste šanse kao i deca koja odrastaju sa svojim roditeljima.

Vodič za hranitelje

Ko može da bude hranitelj
Hraniteljstvom može da se bavi porodica koja je u sklopu propisane procedure stekla opštu podobnost za hraniteljstvo i dobila odgovarajuću potvrdu centra za socijalni rad. Jedna porodica može da se stara o najviše troje dece na hraniteljstvu, odnosno dvoje ako je reč o deci sa teškoćama u razvoju. Porodica može imati i više od troje dece na smeštaju ako se radi o braći i sestrama i ako se proceni da je to u njihovom najboljem interesu zbog očuvanja uzajamnih veza.

1 Hranitelj ne može biti:
1. lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava;
2. lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti;
3. lice obolelo od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika;
4. lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela.

Vodič za hranitelje

Kako postati hraniteljska porodica
Postupak zasnivanja hraniteljstva počinje podnošenjem zahteva centru za socijalni rad u opštini prebivališta. Uz zahtev se prilaže odgovarajuća
dokumentacija.

Postupak procene podobnosti hraniteljske porodice obuhvata:
– analizu isprava/priložene dokumentacije,
– intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi,
– intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti,
– procenu tokom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo.

Po završetku programa pripreme piše se izveštaj (nalaz i stručno mišljenje) na osnovu koga se donosi odluka o podobnosti budućih hranitelja i izdaje se potvrda o bavljenju hraniteljstvom (s rokom važenja od 2 godine).
Za svako dete na porodičnom smeštaju sklapa se ugovor.
Po isteku dve godine centar za socijalni rad nadležan za hraniteljsku porodicu donosi odluku o produženju ili ukidanju potvrde procenjujući uspešnost ostvarivanja hraniteljske uloge (a na osnovu praćenja hraniteljske porodice).

Hranitelji imaju pravo žalbe na rešenje centra za socijalni rad u slučaju kada ne dobiju podobnost za hraniteljstvo.
Program pripreme za hraniteljstvo pohađaju supružnici odnosno vanbračni partneri – budući hranitelji.

Kako se hraniteljska porodica stara o detetu

Hraniteljska porodica:
– podstiče razvoj potencijala deteta i podržava njegova interesovanja,
– razvija samopouzdanje kod deteta uvažavajući njegova osećanja i mišljenja,
– podržava lični, porodični, nacionalni, verski i kulturni identitet deteta, obezbeđuje sigurno okruženje za dete u porodici i okruženju,
– primenjuje pozitivne vaspitne metode vodeći računa o uzrastu i potrebama deteta,
– štiti dete od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja i ne primenjuje metode fizičkog kažnjavanja.

U ostvarivanju brige o detetu hraniteljska porodica:
– sarađuje sa stručnjacima iz socijalne zaštite, škole, zdravstvenih ustanova,
– razvija i održava kontakte sa porodicom porekla deteta i drugim značajnim osobama iz njegovog života.

Hranitelji pomažu detetu da vodi svoju životnu priču tako što beleže sve informacije i događaje važne za dete u Informatoru „Moj životni put”.

Vodič za hranitelje

Minimalni standardi za dete u hraniteljskoj porodici

Stambeni prostor hraniteljske porodice treba:
– da bude u naseljenom mestu gde su razvijene saobraćajne i druge veze i komunikacije,
– da bude priključen na električnu i telefonsku mrežu,
– da bude priključen na javnu vodovodnu mrežu, odnosno da ima obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom tekućom vodom,
– da bude priključen na javnu kanalizacionu mrežu ili propisno izgrađenu septičku jamu,
– da ima obezbeđeno grejanje.

Soba za dete mora imati 6 m2 po detetu, poseban ležaj, dve posteljine, jastuk, dva prekrivača, radni sto, orman za garderobu i obuću, ogledalo i grejno telo.
Prostor za dete sa invaliditetom treba da bude prilagođen njegovim potrebama u pogledu prilaza, ležaja, opreme, pomagala i drugo.
U opremanju sobe učestvuje dete i njegovo mišljenje se uvažava.
Ishrana deteta podrazumeva 6 obroka dnevno za dete do godinu dana starosti, odnosno 5 obroka dnevno za dete starije od godinu dana.

Vodič za hranitelje

Ishrana je raznovrsna, prilagođena uzrastu i potrebama deteta.
Briga o zdravlju deteta podrazumeva redovno vakcinisanje i kontrolisanje zdravlja, lečenje, nabavku ortopedskih pomagala, lekova i ostalog što je potrebno u skladu sa uputstvima lekara.

Što se tiče odeće i obuće za dete i sredstava za ličnu higijenu, u skladu sa uzrastom deteta obezbeđuje se propisani broj i vrsta odevnih predmeta i obuće, odnosno higijenskog pribora.

U kupovini odeće i obuće i sredstava za ličnu higijenu učestvuje dete i njegovo mišljenje se uvažava.

Sredstva za vaspitanje i obrazovanje treba da budu usklađena sa uzrastom, potrebama i interesovanjima deteta (igračke, udžbenici i školski pribor, lektira/knjige, školska torba, rekviziti za sport i rekreaciju, ulaznice za kulturne i sportske manifestacije itd.).

Hranitelji imaju obavezu da redovno odlaze na roditeljske sastanke u vrtić i školu, da prate rad deteta i da mu pomažu da savlada školsko gradivo i razvija svoja interesovanja i potencijale.

Džeparac dobija dete školskog uzrasta i koristi ga za zadovoljavanje ličnih potreba.
Hranitelji podstiču dete da nauči da samostalno raspolaže novcem.

Vodič za hranitelje

Kakvu podršku dobija hraniteljska porodica…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top