Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju – novi

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju – novi

zakon-o-srednjem-obrazovanjuZakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju – novi
I. Uvodne odredbe
Predmet Zakona
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotreba jezika, programi i ispiti, prava, obaveze i odgovornosti učenika, evidencija i javne isprave, štrajk zaposlenih, kao i druga pitanja od značaja za srednje obrazovanje i vaspitanje.
Termini izraženi u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.
Ciljevi i opšti ishodi srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Član 2.
Srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u skladu sa ciljevima koji su definisani zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i ovim zakonom, a naročito:
– razvoj ključnih kompetencija neophodnih za dalje obrazovanje i aktivnu ulogu građanina za život u savremenom društvu;
– razvoj stručnih kompetencija neophodnih za uspešno zapošljavanje;
– osposobljavanje za samostalno donošenje odluka o izboru zanimanja i daljeg obrazovanja;
– svest o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu;
– osposobljavanje za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad;
– poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanja različitosti;
– razvoj motivacije za učenje, osposobljavanje za samostalno učenje, samoinicijative, sposobnost samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja.
Srednje obrazovanje i vaspitanje mora da obezbedi uslove da učenici i odrasli postignu opšte ishode obrazovanja i vaspitanja u skladu sa Zakonom.
Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Član 3.
Delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja je delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba.
Način obavljanja delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja propisan je Zakonom i ovim zakonom.

Srednja škola…

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top