Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Besplatni udžbenici – najčešća pitanja i odgovori

Besplatni udžbenici – najčešća pitanja i odgovori

besplatni-udzbenici-pitanja-odgovori

8. Ko su članovi domaćinstva: roditelji i deca ili svi koji žive u domaćinstvu (baba i deda učenika i drugi)? Da li se navode prihodi samo roditelja učenika ili svih članova koji žive u zajedničkom domaćinstvu?
Pod domaćinstvom, u smislu ovog obrasca, smatra se porodica. Dakle, roditelji/staratelji i deca.

9. Da li za sve kategorije moraju da budu uneti podaci o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva?
Za sve učenike, bez obzira na kategoriju, mora da bude popunjen prvi deo Obrasca, koji obuhvata podatke o školi i o učeniku/domaćinstvu.
Dakle, popunjava se i rubrika o mesečnim primanjima za sve kategorije učenika.

10. Da li učenici koji ostvaruju pravo na besplatene udžbenike po osnovu više kategorija zaokružuju jednu ili više kategorija u Prijavnom obrascu i koju dokumentaciju dostavljaju?
Za učenike koji ostvaruju pravo u više kategorija zaokružuju se sve kategorije po osnovu kojih ostvaruju pravo i samim tim prilaže se dokumentacija za sve zaokružene kategorije.

11. Kako se prijavljuju porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva?
Porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva prijavljuju se pod kriterijumom 1. i dostavljaju ista ona dokumenta koja dostavljaju prilikom dobijanja dečjeg dodatka, odnosno potvrdu iz Katastra da poseduju zemljište i potvrdu o tome da li je njihovo gazdinstvo aktivno. I ovde naglašavamo ulogu odeljenjskog starešine i učitelja prilikom prikupljanja dokumentacije po svim kategorijama, s obzirom da oni najbolje poznaju svoje učenike.

12. Da li je potrebno tražiti i dokumenta koja nisu navedena na listi dokaza u uputstvu?
Dokazi koje je za svaku od navedenih kategorija potrebno priložiti, navedeni su u uputstvu koje je sastavni deo prijavnog obrasca.
Shodno tome, osim navedenih, nije potrebno da tražite druga dokumenta.

13. Ko garantuje tačnost podataka u rublici ukupna mesečna primanja za kategorije za koje nije, u tom smislu, predviđeno prilaganje dokaza?
Roditelji, odnosno staratelji upisuju podatke u Prijavni obrazac i pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisuju deo sa izjavom da su navedeni podaci potpuno tačni.
To se odnosi i na podatak o ukupnim mesečnim primanjima.

14. Šta se podrazumeva pod kategorijom 11 – učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili ostale osetljive kategorije?
Učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili osetljive kategorije jesu učenici koji mogu da ostvare pravo na besplatne udžbenike, pri čemu mogu ali ne moraju nužno da pripadaju nijednoj od ostalih deset navedenih kategorija.
Dakle, to su učenici iz nepovoljnog socijalno-ekonomskog miljea, među kojima mogu biti pripadnici romske populacije iz nehigijenskih nasilja, društveno marginalizovanih grupa, stanovnici nestimulativnih ruralnih područja i slično.

15. Da li škola vrši obračun ekvivalentnih primanja?
Ne, Škola ne vrši obračun ekvivalentnih primanja.
Lista prijavljenih učenika u koju škole unose podatke iz Prijavnih obrazaca, napravljena je u formi Eksel tabele koja sadrži formulu za izračunavanje ekvivalentnih primanja. Dakle, obračun ekvivalentnih primanja vrši se automatski, na osnovu unetih podataka.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top