Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Obeštećenje za previsoke cene vrtića

Obeštećenje za previsoke cene vrtića

obestecenje-za-vrtice

Podsećamo, tokom 2014. godine Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja više stranaka podnelo je zahtev za proveru navoda o tome da li su cene vrtića u pojedinim gradovima u Srbiji formirane u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Oni su tražili od Ministarstva da proveri da li je učešće roditelja u troškovima vrtića odgovarajuće – maksimalno 20 odsto od ekonomske cene vrtića, kako propisuju pomenuti zakoni.

Ministarstvo je proverilo ove navode i konstatovalo da u pojedinim lokalnim samoupravama u Srbiji utvrđivanje učešća roditelja u ceni predškolskog vaspitanja i obrazovanja nije u skladu sa zakonom što prouzrokuje materijalnu štetu u vidu dodatnih troškova.

I Zaštitniku građana se obratilo više građana iz Beograda i Kragujevca, sa pritužbama na rad organa gradova Beograda i Kragujevca, prilikom utvrđivanja učešća roditelja u troškovima boravka dece u predškolskim ustanovama.

Lokalne samouprave su suprotno zakonu utvrđivale cenu usluga i učešće roditelja u troškovima boravka dece u vrtićima.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda i Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca nisu otklonili propuste načinjene tokom prethodnih godina zbog nejasnog i nezakonitog postupka određivanja cene usluga u predškolskim ustanovama i utvrđivanja učešća roditelja u finansiranju ove delatnosti

Utvrđenje i preporuke zaštitnika građana…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top