Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika srednjih škola – Niš

Dom učenika srednjih škola – Niš

Dom učenika srednjih škola – Niš

18000 Niš
Kosovke devojke 6
018 4212 051
www.domucenikasrednjihskolanis.info

Konkurs za prijem učenika u dom

Dom učenika srednjih škola u Nišu je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj se obezbeđuju: smeštaj, ishrana i uslovi za učenje i realizaciju obrazovnih i vaspitnih aktivnosti i sadržaja, zabavni i sportski život za učenike koji pohađaju školu van njihovog mesta boravka.

U dva objekata koji su locirani u gradu, tokom školske godine smešteni su redovni učenici niških srednjih škola koji nemaju prebivalište u Nišu. Usluge u okviru osnovne delatnosti ustanove koristi po konkursu 305+32 učenika, od kojih značajan broj pohađa neku od škola za deficitarna zanimanja. Za vreme praznika i raspusta, kada učenici ne borave u domovima, objekti se stavljaju u funkciju smeštaja organizovanih grupa, a neki od njih su organizovani kao „hosteli“.

Programska služba osmišljava i organizuje različite sportsko-rekreativne, kulturno-obrazovne i zabavne programe kako za učenike, tako i za druge korisnike objekata. Bavi se propagandom i marketingom i popunjava sve raspoložive kapacitete Doma.

Dom učenika u Nišu, od osnivanja do danas, u lokalnoj zajednici bio je prisutan i afirmisan u meri koja je uslovljena:

ciljevima vaspitno-obrazovnog rada;
koncepcijskim promenama društva u odnosu na ove ustanove;
realnim potrebama iinterisima konkretne sredine;
funkcionalnog stanja unutar same ustanove i dr.

Dom učenika srednjih škola – Niš

Kao jedan od najstarijih domova u Srbiji, sa jedinstvenom i bogatom istorijom, Dom je bio poznat i afirmisan u Nišu kao Engleski dom. Skoro da nije bilo prosečno obaveštenog nišlije koji nije znao sedište i delatnost Doma. A bilo je i perioda kad se u lokalnoj zajednicina Dom gledalo kao na ustanovu koja,obzirom da smešta učenike s područja drugih opština, nije bio predmet interesovanja lokalne vlasti,odnosno lokalna vlast je upućivala na opštine iz kojih su dolazili učenici. To su periodi kad je , malo ko u Nišu znao za Dom, za njegovu delatnost. U lokalnoj zajednici Dom je često identifikovan kao ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja (umesto Doma”Duško Radović”) ili ustanova za smeštaj dece sa problemima u razvoju i ponašanju (“Zavod za vaspitanje dece i omladine”, Ustanove”Mara” i dr.).

Poseban impuls u afirmaciji Doma kao ustanove institucionalnog obrazovanja i vaspitanja, dao je novi Zakon o učeničkom i studenskom standardui aktuelni Program vaspitnog rada u domovima,zasnovan na modernom konceptu vaspitanja i savremenom pristupu pojmovima društvenog interesa.

Uz to, finansiranje učeničkog standarda je stabilno, a poboljšljnje kvaliteta učeničkog standarda vidljivo. Dom učenika je stalno otvoren za saradnju i činio je deo lokalne i šire zajednice, o čemu govore brojne posete lokalnih, republičkih, ali i inostranih gostiju.Prema dostupnim dokumentima, Dom su posećivali: kneževi, ministri prosvete, ambasadori i izaslanici Vlade Velike Britanije, predstavnici i predsednici Skupštine grada Niša, resorni funkcioneri grada i drugi visoki i uvaženi gosti. Učenici i vaspitači doma su bili gosti prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine.

Dom ima kontinuiranu, uspešnu saradnju sa državnim organima i institucijama, sa Studentskim centrom, Stidentskim kulturnim centrom, sa zdravstvenim, dečijim, prosvetnim i sportsakim ustanovama.

Sa Crkvom Sv.Pantalejmon, koja je poklonila zemljište za izgradnju „Engleskog doma“, saradnja se odvijala u različitom stepenu, u zavisnosti od istorijskih odnosa vlasti i Crkve. U poslednjoj deceniji saradnja Doma sa Crkvom je dobra i odvija se kroz više aktivnosti.

Dom ostvaruje uspešnu saradnju i sa lokalnim privrednim preduzećima, preduzetnicima, bankama i dr. u brojnim aktivnostima i pomoći koju pružaju Domu.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top