Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente

stipendija-za-nadarene

Konkurs za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente u Republici Srbiji za školsku 2019/2020. godinu

1. Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija (osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije), koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00 ,koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije.
Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

2. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Redosled prijavljenih studenata za dodelu stipendije za izuzetno nadarene studente utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija,
2) rezultata na standardizovanom testu.
Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije stiče student koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.
Uspeh ostvaren u toku prethodnih studija iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja (od 9,00 do 10 bodova).
Na standardizovanim testovima student može da ostvari najviše 200 bodova.
Studenti se rangiraju prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i prema broju bodova koji ostvare polaganjem standardizovanog testa.
Kada veći broj studenata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju studenti koji imaju veći broj bodova na standardizovanom testu.
Studenti iz umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku rangiraju se prema broju bodova ostvarenim po osnovu uspeha u toku prethodnih studija, a prednost u rangiranju imaju studenti koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima, smotrama, izložbama i dr. u toku studija iz odgovarajuće oblasti umetnosti.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

III. NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANjA PRAVA NA STIPENDIJU ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top