Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Aktuelno » Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za 2019/2020. godinu

V POSTUPAK

Student za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan, u roku utvrđenom konkursom.
Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2019. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih studenata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani studenti za dobijanje studentske stipendije.
Svaki student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Student podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Visokoškolska ustanova, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak studenata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.
Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli studentske stipendije za školsku 2019/2020. godinu na osnovu konačne rang liste.
Na osnovu odluke ministra o dodeli studentske stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

VI ISPLATA STIPENDIJA…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top