Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Ispeci pa reci deci » Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama

Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama

Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama

Uputstva u slučaju da morate da napustite dom

Ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gde se voda ne pomera. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom.
Manju decu obavezno nosite u naručju.
Ne ulazite vozilom u poplavljena područja. U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće bezbedno pređite na više tlo.
Ne prelazite brzake i potoke pešice niti kolima.
Evakuišite domaće životinje, a ako to ne možete oslobodite ih iz objekata u kojima su smeštene
Budite pripremljeni u slučaju da morate da napustite domaćinstvo – pripremite ranac ili torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima (baterijska lampa, pištaljka, kabanica za kišu, topla odeća, duboka obuća – po mogućstvu gumene čizme, flaša sa pijaćom vodom,
tranzistor i rezervne baterije, štap, kanap i slično).
Obavezno spakovati lekove za hronične bolesnike u nepromočivu kesu.
Sve izvesti sa što manje panike da bi deca ostala mirna.
Decu prvu predati spasiocima (u pratnji majke).

poplava

Upamtite! Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji

Uputstva za ponašanje posle poplava
Slušajte izveštaje na vestima o vodosnabdevanju, kao i da li je bezbedno piti vodu.
Izbegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može takođe biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova.
Izbegavajte vodu koja je u pokretu.
Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.
Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbedno.
Nemojte koristiti električne aparate pre provere.
Očistite i dezinfi kujte sve površine.
Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.
Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu
Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće – ukoliko su oštećeni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.
Očistite i dezinfi kujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.
Ukoliko primetite uginule životinje obavestite nadležnu službu na telefonske brojeve 193 ili 1985.

Uputstva za sprečavanje poplava u rizičnim oblastima…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top