Promo Juli
Naslovna » Porodica » Porodični informator » Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

jednokratno-davanje-nezaposlenoj-porodilji

Uz zahtev se prilaže:

  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete – decu za koji se traži naknada;
  • fotokopija lične karte (ukoliko je lična karta izdata u periodu kraćem od godinu dana pre rođenja deteta, potrebno je dostaviti i potvrdu o kretanju prebivališta u Beogradu, koja se može dobiti u zgradi MUP u Ulici Ljermontovoj 12a);
  • izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za podnosioca zahteva, Beograd, Nemanjina 30.
  • izvod iz matične knjige venčanih (fotokopija);
  • prijava prebivališta za vanbračnog partnera ili fotokopija lične karte;
  • potvrda o prihodu njenog supruga ili vanbračnog partnera isplaćenom u tri meseca koja prethode mesecu u kome je zahtev podnet;
  • izvod iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja – za nezaposlenog supruga, odnosno vanbračnog partnera.

O pravu se odlučuje rešenjem.

Sa primerkom rešenja i ličnom kartom nezaposlena porodilja podiže novac sa namenskog tekućeg računa kod Poštanske štedionice, koji će biti otvoren po službenoj dužnosti.

Zahtevi se podnose preko pisarnice svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top