Naslovna » Porodica » Porodični informator » Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

jednokratno-davanje-nezaposlenoj-porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji

Pravo na jednokratno novčano davanje ima nezaposlena porodilja za svako dete rođeno u jednom porođaju u iznosu od 20.000,00 dinara, bez obzira na broj prethodno rođene dece.

Pravo može ostvariti nezaposlena porodilja sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji grada Beograda, ili prijavljenim boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije ili odobrenim stalnim boravkom za strance najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Nezaposlena porodilja može ostvariti pravo na jednokratno novčano davanje ako je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući i novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, manji od 10.000,00 dinara.

Domaćinstvo čine nezaposlena porodilja, njen supružnik ili vanbračni partner i izdržavana deca koja sa njima žive.
U prihode porodice uračunavaju se zarade, naknade zarada, penzije i invalidnine. Za lica koja samostalno obavljaju delatnost kao mesečni prihod uzima se osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ovo pravo ostvaruje se na osnovu zahteva podnetog u roku od šest meseci od dana rođenja deteta Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45.

Uz zahtev se prilaže…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top