Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Regresna skala za vrtiće Beograd

Regresna skala za vrtiće Beograd


1. Treće i svako naredno dete u porodici
2. Dete korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć
3. Dete sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak a upisano je u redovnu grupu
4. Dete bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečiji dodatak

Uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu ukupnih troškova boravka u vrtiću prilažu se sledeća dokumenta:
1. Ureno pounjen zahtev
2. Potvrda predškolske ustanove o upisu deteta u vrtić (dobija se u upravi vrtića)
3. Kopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
4. Kopija državljanstva (roditelji)
5. Kopije prijava prebivališta za sve članove domaćinstva (roditelji deca)

* Potvrda iz nadležnog centra za socijalni rad da primaju novčanu socijalnu pomoć
* Potvrda izabranog lekara da dete ima smetnje u razvoju
* Uverenje nadležnog centra za socijalni rad da je dete bez roditeljskog staranja

Prilozi naznačeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja statusa.

Izmenama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda (Sl.list grada Beograda, br 62/14 – str. 29-30) ukinuta su ili značajno smanjena prava na regresiranje troškova vrtića u Beogradu.

Regresiranje vrtića – brojevi telefona…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top