Promo Juli
Naslovna » Porodica » Saveti za mame i tate » Šta je HIV – AIDS

Šta je HIV – AIDS

Šta je HIV – AIDS

sta-je-hiv-aids

AIDS je skraćenica od engleskog naziva “Acquired Immunodeficiency Syndrome“, koji u prevodu znači sindrom stečene imunodeficijencije.

A – Acquired znači stečeno: jer to je stanje koje neko stiče nakon infekcije (zaražavanja) HIV-om; nije stanje koje je nasledno, odnosno koje se genetski prenosi;

I – Immune odnosi se na imuni sistem: jer utiče na imuni sistem, tj. na specijalizovane ćelije koje se nalaze u krvi i koje se bore protiv različitih stranih tela i mikroorganizama (bakterija, gljivica, virusa);

D – Deficiency znači deficijencija: jer nastaje slabost imunog sistema i obrambene snage više nemaju sposobnost efikasne borbe protiv različitih stranih tela i mikroorganizama;

S – Syndrome znači sindrom: jer označava skup stanja i znakova bolesti koji su karakteristični za određenu bolest; neko ko ima AIDS može bolovati od širokog spektra različitih bolesti i oportunisičkih infekcija.

Francuska skraćenica za ovu bolest je SIDA, syndrome d ’imunodéficiencience acquise, a u prevodu znači isto.

Šta je HIV – AIDS

AIDS je krajnji i najteži stadijum HIV infekcije uzrokovan teškim oštećenjem imunog sistema. AIDS je zapravo naziv za skup bolesti koje se javljaju kao posledica slabljenja imuniteta čoveka koji je inficiran HIV-om. Brojni mikroorganizmi s kojima se čovek svakodnevno suočava i uspešno ih svladava, kod AIDS bolesnika dovode do nastanka širokog spektra upalnih bolesti, pa bolesnik na kraju umre od infekcije uzrokovane mikroorganizmom (bakterije, virusa, gljivica, rikecija, itd…) koja za zdrave ljude ne predstavlja neku opasnost. HIV takođe direktno oštećuje ćelije nevnog sistema čime uzrokuje teške neurološke bolesti (HIV encefalopatija). Osoba koja je inficirana HIV-om, ne mora ujedno imati i AIDS. Dijagnoza AIDS-a se postavlja na temelju broja T – limfocita (CD4 ćelija), kao i prisustva oportunističkih infekcija i malignih bolesti koje su pojavljuju tokom HIV infekcije.

Infekcija HIV-om, kao i kasna manifestacija infekcije, tj. AIDS, zararazna je bolest, a kao zarazna bolest, može se i sprečiti.

Kako se HIV prenosi?

HIV se primarno prenosi polnim putem (analnim, vaginalnim ili oralnim polnim odnosom sa zaraženim partnerom), iglama (razmenom igala, šprica ili pribora sa zaraženim osobama pri intravenskoj upotrebi droga, tetovažom/piercingom sa kontaminiranom iglom), ili sa inficirane majke na dete za vreme trudnoće, porođaja illi dojenja.

Tri glavna puta prenosa HIV-a:

  • direktnim unosom krvi zaražene osobe u organizam nezaražene osobe
  • nezaštićenim polnim kontaktom sa zaraženom osobom
  • sa zaražene majke na dete, tokom trudnoće, porođaja ili dojenja

Virus HIV-a prisutan je u ovim telesnim tečnostima:

  • krvi
  • semenoj tečnosti (ejakulatu)
  • vaginalnom sekretu
  • ostalim telesnim izlučevinama ako sadrže primese krvi

Kod direktnog unosa krvi zaražene osobe u krvotok nezaražene osobe, ili prilikom kontakta sluznice nezaražene osobe sa krvlju, ejakulatom ili vaginalnim sekretom zaražene osobe, dolazi do prelaza virusa s jedne osobe na drugu.

Pod nezaštićenim polnim odnosom smatra se odnos u kome dolazi do kontakta semene tečnosti (uključujući i minimalne količine koje se nalaze u tečnosti za podmazivanje koja se izlučuje prostatom pre ejakulacije), sekreta vagine, ili krvi zaražene osobe (uključujući i minimalne neprimetne količine nastale u vreme polnog odnosa) sa sluznicom druge osobe za vreme analnog, vaginalnog ili oralnog seksa.

Do prenosa putem direktnog unosa krvi u organizam dolazi najčešće pri korištenju zajedničkog pribora za intravensko uzimanje opojnih droga (igle, špriceva). Drugi, doduše ređi načini su putem piercinga, tetoviranja i bilo kojeg drugog zahvata kojim se oštećuje integritet kože, ako se ne koriste sterilni instrumenti (igle, “pištolji” za bušenje uva itd.). U zemljama poput Hrvatske, gde se sprovodi sistemska kontrola krvi i krvnih derivata nema opasnosti od zaražavanja primanjem krvi ili derivata u zdravstvenoj ustanovi, međutim, ova opasnost i dalje preti u nerazvijenim zemljama.

Žena zaražena HIV-om može preneti virus na dete tokom trudnoće, porođaja ili za vreme dojenja.

Šta je HIV – AIDS

Kako se HIV NE prenosi…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top