Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Tehnička škola Drvo Art Beograd

Tehnička škola Drvo Art Beograd

srednja-skola

Tehnička škola Drvo Art Beograd
Beograd, Stari grad
Cara Dušana 23, Dorćol
011 2631 361, 011 2634 252
www.drvoart.edu.rs

 

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2019/2020

KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE
BGSG MH 4T11S LIKOVNI TEHNIČAR 20 /0/ 4 GOD
ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
BGSG MH 3B16S STOLAR 30 /0/ 3 GOD
BGSG MH 4B15S TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA 60 /0/ 4 GOD
BGSG MH 4B01S TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU 60 /0/ 4 GOD

O školi

Učenici se obrazuju za područja rada:
Šumarstvo i obrada drveta, Kultura, umetnost i javno informisanje i Ekonomija, pravo i administracija.
Školovanje traje 3 ili 4 godine.

Šumarstvo i obrada drveta:

– Tehničar za pejzažnu arhitekturu
– Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – ogled
– Stolar
– Tapetar-dekorater

Kultura, umetnost i javno informisanje:
– Likovni tehničar
Nastava se odvija u dve smene. Prva smena počinje u 7.30 a druga u 14.00 časova.​

Istorijat škole
Drvnoindustrijska škola sa praktičnom nastavom osnovana je i počela sa radom septembra 1956. godine. Njen zadatak je bio da osposobi kvalifikovane industrijske radnike – stolare za kojima se u privredi osećala velika potreba. Tada je Škola bila smeštena u Dunavskoj ulici broj 34. Rad je započela sa dva odeljenja, uz korišćenje minimalne radioničke opreme. Danas ima preko 700 učenika u 30 odeljenja i 77 nastavnika.

Tokom 1961. godine, na inicijativu privrednika iz oblasti drvne industrije prerasta u tehničku školu, u kojoj počinju da se školuju i kadrovi četvrtog stepena, a menja i naziv u Drvnoprerađivačka škola “Momčilo Popović Ozren”. Bila je jedinstvena u Srbiji sve do školske 1965/66. godine, kada je na osnovu odluke Zajednice škola i školskih centara šumarske i drvoprerađivačke struke SFR Jugoslavije, na teritoriji cele zemlje započelo školovanje po ujednačenim programima.

Godine 1969. data joj je na raspolaganje dvospratna zgrada, podignuta 1893, sa fasadom u stilu neorenesanse, a koja je do tada pripadala Osnovnoj školi “Janko Veselinivić” u ulici Cara Dušana br. 23. Preseljenje će biti obavljeno naredne godine. Nedugo zatim, u školskom dvorištu je podignuta radionica za obavljanje praktične nastave učenika. Danas raspolaže velikim brojem mašina za obradu drveta, među kojima je i najsavremenija CNC glodalica.
Godine 1974. Škola dobija priznanje za izuzetne rezultate u vaspitanju i obrazovanju – Republičku nagradu “25. maj”, kao najbolja stručna škola u Srbiji.

Školske 1977/78. počinje da se primenjuje nov sistem srednjeg obrazovanja sa zajedničkim osnovama u prva dva razreda i usmerenim obrazovanjem u narednim razredima. Saradnja sa Visokom stručnom školom u Rozenhajmu (Nemačka) i Šumarskom školom u Novoj Gorici (Slovenija) dala je značajne rezultate u daljem razvijanju i usavršavanju struke.

Školske 1983/84. godine, po odluci Skupštine grada i SIZ-a usmerenog obrazovanja u Školi počinje obrazovanje kadrova za potrebe šumarske privrede iz oblasti ozelenjavanja, cvećarstva i pejzažne arhitekture. Ovu delatnost preuzima od RU “Đuro Salaj“ .

Od školske 1983/84. godine se organizuje obrazovanje za V stepen stručne spreme.

Školske 1986/87. godine sagrađena je staklara u školskom dvorištu za učenike šumarske struke kako bi im bilo olakšano obavljanje praktične nastave i vežbanja.

Školske 1987/88. godine dolazi do reforme srednje škole, odnosno do promena nastavnih planova i programa,kao i nomenklature zanimanja, a time i do promena u organizaciji rada škole. Ponovo je promenjen naziv u Škola za drvoprerađivačku struku i pejzažnu arhitekturu «Momčilo Popović Ozren».

Školske 1993/94. godine dobija ime Tehnička škola za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejzažnu arhitekturu po kome je poznata i danas.

Školske 1998/99. godini uveden je nov profil – drvorezbar u okviru područja rada Kultura, umetnost i javno informisanje.Zanimljiv poduhvat je bila saradnja sa Srednjom umetničkom školom u Travni (Bugarska) koja ima dugu tradiciju. Pružena je značajna podrška na samom početku rada tek osnovane struke.

Školske 2003/04. godine Zajednica škola područja rada šumarstvo i obrada drveta pokrenula je inicijativu za uvođenje novih obrazovnih profila i uključivanje u proces reforme srednjih stručnih škola. Tako je planom upisa za školsku 2005/06. godinu našoj školi odobreno formiranje dva odeljenja prvog razreda po programu ogleda za dva obrazovna profila: tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera (IVstepen stručne spreme) i stolar (III stepen stručne spreme).

Avgusta 2006. Škola je ušla u CARDS II program koji predstavlja drugu fazu programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Ovaj program ima za cilj razvijanje i inplementiranje nove strategije stručnog obrazovanja, zasnovane na saradnji sa privredom, zatim na sprovođenju programa koji će poboljšati mogućnost zapošljavanja, obezbediti kvalitetniju obuku, podržati inovacije u nastavnom procesu i stručnom obrazovanju, kao i modernizovati školsku infrastrukturu. Škola je ušla u program sa oglednim profilom tapetar – dekorater. Zahvaljujući ulasku u ovaj program, od Evropske agencije za rekonstrukciju dobijene su najsavremenije mašine, alat i kompjuterska oprema, a naši profesori su bili uključeni u pisanje nastavnih planova i programa za ogledna odeljenja.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top