Mona-Uskrsnji prvomajski praznici
Naslovna » Trudnoća » Otvaranje bolovanja » Bolovanje radi posebne nege deteta

Bolovanje radi posebne nege deteta

mama-bolesno-dete

Bolovanje radi posebne nege deteta

Za refundaciju isplaćenih naknada poslodavac dostavlja:

obrazac NZ-1 (original u dva primerka);
fotokopije obrazaca PP OPJ i PP od-1 nakon overe u poreskoj upravi;
dokaz o isplaćenoj naknadi zarade zaposlenom (fotokopije izvoda banke sa obeleženim iznosima isplaćene naknade zaposlenom i uplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno, ukoliko poslodavac vrši isplatu preko blagajne, uz izveštaj banke, dostavlja i potpisan spisak od strane zaposlenog o primnljenoj naknadi zarade).

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruje jedan od roditelja deteta mlađeg od 5 godina kome je zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti neophodna posebna nega, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.

Bolovanje radi posebne nege deteta

Uz popunjen obrazac zahteva, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
Fotokopija zdravstvene dokumentacije deteta;
Fotokopija zdravstvene knjižice podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje ovih prava građani Beograda podnose Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu (3309-358), Mladenovca podnose u punktu Sekretarijata u ulici Nikole Pašića 27 u Mladenovcu, građani Obrenovca u ulici Beogradskog bataljona 10c u Obrenovcu, a građani Lazarevca u ulici Karađorđevoj 17 u Lazarevcu.

U cilju efikasnosti i unapređenja rada u postupku ostvarivanja prava na posebnu negu deteta, nalazi lekarskih komisija za ocenu psihofizičkog stanja deteta, preuzimaće se u domovima zdravlja gde je pregled obavljen (gde je sedište komisije).

U slučaju pozitivnog mišljenja komisije, donosilac zahteva dužan je da se sa nalazom komisije javi ordinirajućem lekaru – pedijatru, radi dobijanja doznake u skladu sa nalazom komisije, a svom poslodavcu radi dobijanju rešenja o odsustvu sa rada u skladu sa doznakom.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top