Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Broj studenata za upis u prvu godinu po fakultetima

Broj studenata za upis u prvu godinu po fakultetima

Broj studenata za upis u prvu godinu po fakultetima

broj-studenata-za-upis-na-fakultete
Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se broj studenata državljana Republike Srbije koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2015/2016. godini.

Ovom odlukom utvrđuje se i broj studenata:
1) sa invaliditetom;
2) pripadnika romske nacionalnosti;
3) državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završili u inostranstvu,
koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa iz stava 1. ovog člana.

Član 2.
2. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2015/2016. godini je 17. 263.

Broj studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i integrisanih studija po univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu je…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top