Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Kako do naknade za boravak deteta u privatnom vrtiću

Kako do naknade za boravak deteta u privatnom vrtiću

kako-do-naknade-privatan-vrtic

SLUŽBENI LIST GRADA BEOGRADA 21. januar 2015.
Skupština grada Beograda na sednici održanoj 21. januara 2015. godine, na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS” br. 16/02, 115/05 i 107/09) i člana 31. Statuta grada Beograda („Službeni list Grada Beograda”, br. 39/08, 6/10 i 23/13), donela je

ODLUKU O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: privatna predškolska ustanova) na teritoriji grada Beograda i koja poseduju rešenje o verifikaciji izdato od strane nadležnog Ministarstva, kao i uslovi i načini za ostvarivanje ovog prava.

Član 2.

Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 1. ove Odluke obezbeđuju se u budžetu grada Beograda.

Član 3.

Pravo iz člana 1. ove odluke, može da ostvari roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj u radnoj 2015/2016 godini, pod uslovom da je:

  • podneo zahtev za upis deteta u jednoj od 17 predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Beograd (u daljem tekstu: Predškolska ustanova), ali da zbog nedovoljnih kapaciteta dete nije moglo da se upiše.
  • da je državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, odnosno strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda ili izbeglo lice ili interno raseljeno lice, koje ima boravište na teritoriji grada Beograda
  • da je dete upisano u privatnu predškolsku ustanovu.

Kako do naknade za boravak deteta u privatnom vrtiću…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top