Naslovna » Deca » Deca » Dete svedok

Dete svedok

dete-svedok

Termin “dete svedok” ne odnosi se samo na decu koja neposredno pristvuju činu nasilja u porodici, već i na decu koja su nasilju posredno izložena. 
Svedočenje i izloženost nasilju traumatizuje decu

Deca se smatraju žrtvama nasilja u porodici, ne samo kada ga direktno trpe, već i kada su izložena aktima nasilja koje jedan član porodice vrši nad drugim članovima kao svedoci.

Svedočenje i izloženost nasilju traumatizuje decu, bilo da direktno posmatraju nasilje, ili čuju zvuke, udarce, krike iz neposredne blizine, kada znaju da se nasilje dešava ili se može desiti, odnosno kada naknadno vide posledice nasilja među članovima porodice.

Savremena saznanja potvrđuju da izloženost fizičkom, seksualnom ili psihološkom zlostavljanju i nasilju između roditelja ili drugih članova porodice ima ozbiljan uticaj na decu i druge naročito osetljive članove porodice. Takva izloženost izaziva traumu i negativno utiče na razvoj deteta i bezbednost i položaj drugih posebno ranjivih članova porodice kao što su osobe sa invaliditetom, starijih članova porodice osoba sa određenim težim zdravstvenim i razvojnim problemima.

Termin “dete svedok” ne odnosi se samo na decu koja neposredno pristvuju činu nasilja u porodici, već i na decu koja su nasilju posredno izložena.
Opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top