Naslovna » Deca sa smetnjama » Domovi » Dom Čurug – Čurug

Dom Čurug – Čurug

Dom za duševno obolela lica
Dom Čurug – Čurug
Kralja Petra prvog 1a
021 833 006
www.domcurug.rs

Dom za duševno obolela lica “Čurug” u Čurugu je ustanova socijalne zaštite sa dugom tradicijom zbrinjavanja, u prvo vreme starih i nemoćnih, a kasnije i duševno obolelih lica.

Dom Čurug” osnovan je 06.maja 1955. godine odlukom sreza Žabalj, kao ustanova za zbrinjavanje starih lica koji se nađu u stanju socijalne potrebe.

Tadašnji naziv bio je “Dom za stare i penzionere” Čurug, a lociran je na periferiji Čuruga u zgradi nekadašnje privatne bolnice “Špitalja”. Prvom klasifikacijom ustanova socijalne zaštite 1968. godine Dom u Čurugu je bliže definisan kao ustanova za zbrinjavanje pokretnih i nepokretnih starih l ica koja su psihički obolela. Par godina kasnije, 1972. god. rađena je nova kategorizacija sa ciljem razvrstavanja korisnika prema kategorijama. Pošto je u Domu već bilo smešteno najviše duševno obolelih lica, narednih nekoliko godina, prirodnim odlivom i premeštajem u druge ustanove psihički očuvanih korisnika, u Čurugu su ostali samo duševno oboleli korisnici. Pored izvršene kategorizacije ime Dom za stare i penzionere menja tek 1990. god u Dom za duševno obolela lica “Čurug”.

Dom aktuelno zbrinjava 200 hronično duševno obolelih odraslih lica sa preko 60 opština Republike Srbije, kao i nekoliko izbeglih i raseljenih lica. Korisnicima je obezbeđena celodnevna nega i zdravstvena zaštita, kao i radna i okupaciona terapija u skladu sa njihovim preostalim sposobnostima i zdravstvenim stanjem.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top