Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika srednjih škola Aleksa Dejović Beograd

Dom učenika srednjih škola Aleksa Dejović Beograd

Dom učenika srednjih škola Aleksa Dejović Beograd

Beograd, Zvezdara
Hajduk Stanka 2
011 2404 234, 011 2459 899
www.dombeograd.edu.rs

 

Konkurs za prijem učenika u dom

Objekat RJ ”Aleksa Dejović” je sagrađen 1948. god. u isto vreme kad i Građevinska škola (koja je bila jedinstvena u bivšoj Jugoslaviji) i funkcionisao je u sklopu škole do 1988. godine, kada postaje deo Doma učenika srednjih škola Beograd. Renoviran je 1980/81. školske godine i 2008. godine.

Dom pod istim uslovima prima učenike svih srednjih škola, a pretežno učenike Građevinske, Medicinske, Geodetske, Arhitektonske škole, Gimnazije, FFŠ…

Kroz programske ciljeve i zadatke u Domu se obezbeđuje vaspitni rad, povoljni uslovi za zdrav i higijenski život učenika, pravilna i raznovrsna ishrana i bezbednost učenika i objekta.

Roditeljsku, socijalnu i psihološku brigu o učenicima vode vaspitači. Ima ih 13 i svi su visokoobrazovani. Najvažniji segment vaspitnog rada vaspitača ogleda se u brizi za školu, za uspeh u školi, stvaranju uslova za učenje, pomoć pri učenju, negovanju i jačanju motivacije za poziv za koji su se učenici opredelili ( što pokazuje i visoka prolaznost uspeha naših učenika u školi). Vaspitači su veliki oslonac u adaptaciji učenika u Domu i van Doma, u ličnim krizama, stranputicama i nedoumicama kroz koje učenici često prolaze.

U procesu vaspitnog rada prednjači uspešno negovanje kulturnih večito važećih moralnih normi i duhovnih vrednosti. Slobodno vreme naših učenika je za vaspitni rad velika vrednost. Kreira se u svim dimenzijama, ne pre svega kao odmor, već i kao produžetak aktivnosti koje pričinjavaju i stvaralačko zadovoljstvo.

Slobodno vreme učenici ispunjavaju u Domu prema svojim sklonostima i željama kroz programski ponuđene sadržaje. Ispunjenje slobodnog vremena učenika se ostvaruje kroz aktivno i dobrovoljno učešće učenika u sekcijama koje pružaju učenicima mogućnosti da prožive što bolje i humano bogatu raznolikost slobodnog vremena. Bogat sadržaj rada sekcija hronološki beleže članovi literarne i likovne sekcije i to ostaje kao trag u domskim novinama “Đačko doba”.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top