Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Učenički domovi » Dom učenika tehničke škole Božidar Maslarić Apatin

Dom učenika tehničke škole Božidar Maslarić Apatin

Dom učenika tehničke škole Božidar Maslarić Apatin

25260 Apatin
Prigrevačka 72
025 772 216, 025 772 731
www.tehnicka-apatin.edu.rs

Konkurs za prijem učenika u dom

Dom učenika je vaspitno obrazovna ustanova namenjena za smeštaj, ishranu i vaspitanje učenika koji pohađaju srednje škole u Apatinu.

Od 1987. godine kada je i otvoren, Dom se nalazi u sastavu Tehničke škole pa je organizacija rada u domu jednim delom uslovljena programom rada škole. Prednost ovakve organizacije se ogleda u kvalitetu saradnje između vaspitača i odeljenskih starešina učenika, kao i stručnih službi škole i doma u procesu planiranja i ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada. Pored učenika Tehničke škole, u domu su smešteni i učenici gimnazije Nikola Tesla i Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole. Dom raspolaže sa 57 soba, odnosno 120 mesta.

Tehnička škola sa domom učenika u Apatinu je nastala od industrijsko – zanatske škole koja je osnovana 1945. godine. Godine 1948. industrijsko – zanatska škola prerasta u stručnu školu u industriji i zanatstvu, a kasnije se transformiše u mašinsko poljoprivrednu školu. Mašinsko poljoprivredna škola 1963 godine prerasta u Srednju tehničku školu kojoj se 80 – tih godina priključuje i tekstilna struka. Usled promene programa i transformacije, škola je obrazovala kadrove na II, III, IV i V stepenu stručne spreme. Nakon ukidanja stepena stručne spreme, u okviru škole obrazuju se učenici u trogodišnnjem i četvorogodišnjem trajanju.

U okviru četvorogodišnjeg obrazovanja, školske 1964/1965, maturirala je prva generacija mašinskih tehničara. Od školske 2004/2005 počela je svoje školovanje prva generacija mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje. Školske 2003/2004 godine maturirala je poslednja generacija tekstilnog obrazovnog profila. Danas škola, u okviru četvorogodišnjeg školovanja obrazuje učenike mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje i nautički tehničar – rečni smer.

Od školske 1999/2000 godine otpočela je svoje školovanje prva generacija učenika obrazovnog profila kuvar – konobar, koja je uspešno maturirala 2003/2004 godine. Danas u okviru trogodišnjeg obrazovanja škola obrazuje sledeće profile: automehaničar, bravar, zavarivač i kuvar.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top