Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Jedinica za prevenciju nasilja

Jedinica za prevenciju nasilja

Program Škola bez nasilja počeo je sa svojom realizacijom školske 2005/06. godine. Jedinica za prevenciju nasilja ga sprovodi uz stručnu i finansijsku podršku UNICEF- a i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada i socijalne politike, Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a od 2008/09. godine partnerstvu su se priključili i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Ministarstvo omladine i sporta.

Trenutno, 16 800 nastavnika i 229 000 učenika i njihovih roditelja, kao i preko 60 aktivnih mentora čine deo rastuće porodice Škola bez nasilja. Svojim uključivanjem u različite programske aktivnosti povećavaju svoju osetljivost, znanje, menjaju stavove prema nasilju i jačaju veštine da kroz izgrađene mehanizme intervencije na nasilje pravovremeno i uspešno rade na njegovom zaustavljanju.

U proteklih godinu dana, uključeno je 28 novih škola u program, a 24 škole dobile su plaketu Škola bez nasilja čime su stekle priznanje da mogu samostalno da rade na daljem razvoju sigurne i podsticajne sredine za decu u svojoj školi.

Ukupan broj škola u programu je 251 od čega 242 osnovne škole i 9 srednjih škola u oko 90 mesta u Srbiji, što je oko 16% svih škola u Srbiji.

Na listi čekanja za ulazak u program Škola bez nasilja trenutno se nalazi 17 osnovnih i 7 srednjih škola za čijim se donatorima traga tokom cele godine.

zaustavimo-nasilje-zajedno

Projekat „Zaustavimo digitalno nasilje”

Kao jedan od sistemskih odgovora na sve veću dostupnost digitalnih tehnologija kao i pojavu digitalnog nasilja, Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa partnerima UNICEFom i kompanijom Telenor razvila projekat „Zaustavimo digitalno nasilje” koji za cilj ima povećanje svesnosti o novim oblicima nasilja, rizicima koji dolaze sa upotrebom interneta i upoznavanje sa adekvatnim načinima zaštite i reagovanja u situacijama nasilja. U okviru projekta, sprovode se obuke za učenike, nastavnike i roditelje, a pokrenuta je i kampanja „Biraj reči hejt spreči” koja poziva sve mlade da šire pozitivne poruke, reaguju i prijavljuju digitalno nasilje. Pored toga, planirano je i da se razviju priručnici i adekvatni materijali, kako bi se osnažile škole za rad na temi prevencije i intervencije u slučajevima digitalnog nasilja.

U saradnji sa kompanijom Telenor, UNICEF-om i Institutom za psihologiju, sprovedeno je istraživanje o vrstama i učestalosti digitalnog nasilja među učenicima osnovnog i srednjoškolskog uzrasta (uključeno ukupno 3 784 učenika (1349 nastavnika i 2031 roditelja). Održane su i obuke za prevenciju digitalnog nasilja sa decom i nastavnicima (ukupno 90 dece i nastavnika iz 10 škola u Srbiji). Obuke će se nastaviti i tokom 2013. i 2014 godine.

SOS telefonska linija za prijavu nasilja u školama-0800 200 201

U decembru mesecu 2011.godine otvorena je SOS linija za prijavu nasilja u školama. Strateški cilj otvaranja ovakve linije bio je da se nasilje zaustavi i spreči, a da se za decu odnosno učenike stvori bezbedno okruženje i pruže bezbedni uslovi za učenje. Telefon je pre svega namenjen deci, roditeljima, svim zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja, i onima koji se na različite načine bave pitanjem prevencije nasilja.

Uloga telefona je trostruka:

  • Empatijska- savetnici aktivno slušaju, pokazuju razumevanje, uvažavaju sagovornike koji prijavljuju problem.
  • Instruktivna odnosno informativno-edukativna. Savetnici nakon dobijanja što preciznijih podataka od sagovornika, daju informacije o tome na koji načine se može rešiti prijavljeni problem, koje korake treba preduzeti i kojim redosledom. Saradnik koji se javlja na telefon obavezan je da odmah obavesti i aktivira Republičku inspekciju kada su u pitanju slučajevi sa III nivoa nasilja i koja dalje preduzima aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.
  • Istraživačka- savetnici u skladu sa protokolom beleže potrebne informacije, zatim ga elektronskim putem šalju Jedinici za prevenciju nasilja koja sve protokole prati i čuva, kako bi oni bili osnova za različite vrste istraživanja i osvetljavanja stanja nasilja u našim školama iz specifične perspektive.

Za rad na SOS liniji za prijavu nasilja u školama obučeno je 60 savetnika u saradnji sa UNICEF-om i Nacionalnom dečijom linijom NADEL.

Linija radi kontinuirano tokom cele školske godine od 8:30 do 16:30.

Obuka Timova za krizne intervencije

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top