Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Jedinica za prevenciju nasilja

Jedinica za prevenciju nasilja

unicef

U saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, implementiran je program za obuku Timova za krizne intervencije i reagovanje u kriznim situacijama. Obuke su usmerene na pomoć školama u dramatičnim situacijama koje mogu da poremete funkcionisanje ustanove škole za duže vreme. (samoubistvo učenika, smrt učenika ili nastavnika). Cilj rada stručnjaka iz ovih timova je da se osigura brza, efikasna i stručna pomoć učenicima, roditeljima i zaposlenima u školama u navedenim specifičnim situacijama, jer se pokazalo da one mogu biti izvor novog nasilja. Obuka će obuhvatiti sve ŠU na teritoriji cele Srbije čime će biti obučeni stabilni i mobilni Timovi za krizne intervencije. Stabilne Timove za krizne intervencije činiće direktor, stručni saradnik i odabrani član kolektiva, dok će mobilne timove činiti obučeni profesionalci koji će u škole dolaziti po pozivu direktora i to u kriznim situacijama koje na kraće ili duže vreme poremete funkcionisanje uobičajenog toka života u školi.

Ukupan obuhvat obučenih zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za reagovanje u kriznim situacijama je 350 u 7 Školskih uprava. Tokom 2013 nastavlja se obuka i u preostalim Školskim upravama.

„Obuka Uloga obrazovnog sistema u zaštiti učenika od porodičnog nasilja”

U okviru projekta „Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi” koji finansira Evropska unija u saradnji sa UNICEF-om, održane su obuke za prepoznavanje i reagovanje u situacijama kada su deca žrtve porodičnog nasilja, trgovine i eksploatacije decom i seksualnog nasilja u 4 grada u Srbiji. Obuhvat je 160 zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Drugi deo obuke o bio je posvećen saradnji Centara za socijalni rad i obrazovno vaspitnih ustanova kada su učesnici imali priliku da se upoznaju sa svim procedurama i koracima saradnje neophodnim za adekvatnu zaštitu i postupanje u slučajevima porodičnog nasilja.

Projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja”

Tokom prvog polugodišta školske 2013/2014 godine, Jedinica za prevenciju nasilja, u okviru programa „Škola bez nasilja” , počela je sa aktivnostima projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja” koji će za cilj imati istraživanje rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja kao i prevenciju ovog oblika nasilja koje je povezano sa rodnim ulogama. Projekat se realizuje u saradnji sa UNICEF-om, i drugim institucijama i organizacijama, koje imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti rodno zasnovanog nasilja, i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Vojvodine.

Pored pomenutih aktivnosti, Jedinica za prevenciju nasilja radila je i na uvođenju model škola za prevenciju nasilja i lista stručnjaka za podršku školama u prevenciji nasilja u relevantne zakonske akte, učestvovala u izradi Stretegije za prevenciju nasilnog ponašanja na sportskim događajima, u radnoj grupi Ministarstva unutrašnjih poslova za Prepoznavanje dece žrtava trgovine i uzela učešće u projektu Prevencija govora mržnje na internetu Ministarstva omladine i sporta. Takođe, ostvarena je odlična saradnja i sa velikim brojem relevantnih partnera koji rade na planu zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top