Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

konkurs-za-prijem-ucenika-u-dom

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2016/2017 godinu

3. Rokovi za prijavljivanje na konkurs

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

  • za prvu raspodelu – od 06. do 14.07.2016. godine,
  • za preostala slobodna mesta – od 25. do 28.08.2016. godine,
  • za osetljive društvene grupe, koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 25. do 28.08.2016. godine
  • Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2016/2017 godinu

4. Potrebna dokumenta

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu na konkurs, podnosi ustanovi sledeću konkursnu dokumentaciju (originalna dokumenta ili overene fotokopije):

  • javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstvo o završenim razredima od V do VIII i uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrdu o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u I razred srednje škole),
  • potvrda o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole)
  • svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole),
  • uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01. do 31.03. tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa),
  • diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete) u prethodno završenom razredu,
  • nagrade i pohvale sa učešća u aktivnostima u ustanovi – domu učenika (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole).

Neblagovremene, nepotpune i od neovlašćenog lica podnete prijave na konkurs, neće se razmatrati.
Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravsvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana).

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2016/2017 godinu

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top