Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

konkurs-za-prijem-ucenika-u-dom

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2016/2017 godinu

1) Rangiranje
Kandidati koji su podneli prijavu sa potpunom konkursnom dokumentacijom rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u odgovarajuću ustanovu.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

2) Prednost u rangiranju
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za prijem u ustanovu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis ima kandidat:
(1) bez jednog ili bez oba roditelja,
(2) koji ima veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u prethodnom školovanju,
(3) koji je za svoj rad i aktivnosti u domu učenika prethodne školske godine nagrađen ili pohvaljen odlukom pedagoškog veća.

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2018/2019 godinu

3) Prigovor na rang listu
Rang listu kandidata za smeštaj (preliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno komisija koju obrazuje direktor, i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanom učeniku, njegovom roditelju ili staratelju podatke vezane za sprovođenje postupka po raspisanom konkursu za smeštaj učenika u ustanovu, u skladu sa zakonom.
U ustanovama čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, rang lista kandidata za smeštaj utvrđuje se po pribavljenom mišljenju nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Ako nacionalni savet i pored uredno dostavljenog zahteva ustanove, u roku od pet dana ne dostavi mišljenje, rang lista kandidata utvrđuje se bez pribavljenog mišljenja.
Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno na internet adresi ustanove.
Ustanova, odnosno komisija dužna je da o svim prigovorima odluči u roku od osam dana od dana isteka roka za isticanje prigovora, nakon čega objavljuje konačnu rang listu kandidata za smeštaj.

4) Odlučivanje
Odluku o pravu na smeštaj donosi direktor ustanove, na osnovu konačne rang liste, najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka za odlučivanje o prigovorima učenika.
Odluka direktora je konačna.
Ustanova objavljuje odluku na svojoj oglasnoj tabli i na internet adresi.
Učenik koji je smešten u ustanovu ima pravo i na ishranu.

5) Smeštaj
Na osnovu broja bodova na konačnoj rang listi ustanova raspoređuje kandidate po objektima, odnosno sobama.
Smeštaj učenika organizuje se odvojeno prema polu i uzrastu, u skladu sa mogućnostima ustanove.
Učenik je dužan da prilikom useljenja u ustanovu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju u skladu sa tačkom 4. ovog konkursa (uverenje o opštem zdravsvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja – ne starije od 15 dana).
Učeniku se obezbeđuje smeštaj i ishrana u ustanovi dok traje redovna nastava.
Učenik, njegov roditelj ili staratelj učestvuju u finansiranju dela troškova smeštaja i ishrane u ustanovi.
O smeštaju i ishrani učenika u ustanovi, zaključuje se ugovor sa roditeljem, odnosno starateljem učenika.

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2018/2019 godinu

7. Kandidati iz osetljivih društvenih grupa…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top