Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2019/2020 godinu

konkurs-za-prijem-ucenika-u-dom

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2018/2019 godinu

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku iz tačke 3. ovog konkursa (od 25. do 28. avgusta 2014. godine) podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

  • iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena fotokopija);
  • učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
  • iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih učenika;
  • iz romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
  • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
  • izbeglice i raseljena lica – važeću izbegličku legitimaciju ili raseljeničku legitimaciju,
  • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a;
  • blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj)
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje – u samom zahtevu stavljaju napomenu da se školuju za deficitarno zanimanje.

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno zastupljeni (rangirani) u odnosu na broj prijavljenih, i to do 10% namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2018/2019 godinu

8. Jezik na kome se ostvaruje vaspitni rad…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top