Naslovna » Porodica » Saveti za mame i tate » Laptopovi i zračenje

Laptopovi i zračenje

laptopovi-i-zracenje

Svaki roditelj je makar jednom došao u situaciju kada daje detetu tablet ili mu pušta muziku i crtaće sa lap topa kako bi dobio na vremenu da odradi neke neophodne kućne poslove.

Zračenja koja nastaju usled rada laptopova uglavnom su elektromagnetska zračenja visokih frekvencija (RF zračenje – iznad 100 kHz) a po svojoj prirodi su slična zračenjima koje emituju televizori, DVD plejeri, mikrotalasne pećnice i naravno mobilni telefoni, bez kojih je nemoguće zamisliti današnji život.

Na osnovu naših dosadašnjih merenja u blizini različitih tipova laptopova može se sa sigurnošću tvrditi jedino da se radi o „lokalizovanim“ elektromagnetskim poljima na samom telu laptopa  koja drastično opadaju sa rastojanjem. Treba napomenuti i činjenicu da je RF zračenje uglavnom povećano na mestima gde se nalaze „hard disk“ i konektori posebno „kada se uspostavlja ili je uspostavljena internet veza“. Sa druge strane, treba znati i to da je zračenje laptop ekrana manje u odnosu na standardni monitor računara.

Rizici po zdravlje usled korišćenja laptopova još uvek nisu u potpunosti sagledani ali se preporučuje od strane merodavnih institucija da se u slučajevima kada se predviđa duži rad „ne drže na krilu“.

Navedeni predlog dobija na značaju krajem maja 2011.godine usled stava Međunarodne Agencije za istraživanje kancera (IARC) koja je klasifikovala RF zračenje u tzv. »grupu 2B« (moguće kancerogen za ljude). Navedena klasifikacija znači da je broj dosadašnjih ispitivanja uticaja na zdravlje ljudi  još uvek mali za donošenje pouzdanih zaključaka i da treba da se nastavi sa  istraživanjima.

Sve u svemu, do daljnjeg ostaje kontroverzno pitanje vezano za uticaj mobilnih telefona, laptopova i drugih uređaja savremenog doba na zdravlje ljudi. Ovo posebno važi za najmlađi deo populacije koji i najviše koriste prednosti bežičnog prenosa informacija. O igricama i da ne govorimo.

Autor: dr Branislav Vulević
naučni saradnik 
JP NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE
Rukovodilac odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

One comment

  1. KAKO NAŠA JAVNOST I STRUČNA I NAUČNA JOŠ UVEK NE UČESTVUJE AKTIVNO U PROJEKTU “EMF project” WHO, KAO NITI U BIOINICIJATIVI KOJA JE NEDVOSMISLENO UTVRDILA, PORED TERMIČKIH EFEKATA KOJIH SE “SLEPO SVI DRŽE”, DA JE UTICAJ NA NAŠE ĆELIJE KROZ BIOLOŠKE EFEKTE, DUGOROČNIJE GLEDANO, MNOGO ŠTETNIJI PO ZDRAVLJE NEGO ŠTO SE DO SADA MISLILO.
    NE ZAČUĐUJE KOMENTAR PROIZVOĐAČA I TELЕOPERATERA MOBILNE TELEFONIJE KOJI, BEZ OBZIRA NA ZEMLJU IZ KOJE SU, DA SE U 2B GRUPI KOJA SE SPOMINJE U OVOM ČLANKU NALAZE I KAFA I “ZIMNICA (ukišeljeno voće i povrće) ALI ZABORAVLJAJU JEDNU ČINJENICU: KAFU NE PIJE SVAKO VEĆ ONAJ KO ŽELI ALI… IZLOŽENI SMO ELEKTROMAGENTSKOM ZRAČENJU SVAKODNEVNO BEZ PRAVA NA IZBOR DA LI MI TO ŽELIMO ILI NE. OD ŽIVOTNE SREDINE PA PREKO MOBILNIH TELEFONA, TABLETA I LAP TOPOVA KOJI SU POSTALI SASTAVNI I NEODVOJIVI DEO PORODIČNIH AMBIJENATA I STILOVA ŽIVOTA.

Odgovorite

Scroll To Top