Mona Wellness priča u dvoje
Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Osnovne škole » Osnovna škola Mihailo Petrović Alas – Stari grad – Beograd

Osnovna škola Mihailo Petrović Alas – Stari grad – Beograd

osnovna-skola

Osnovna škola Mihailo Petrović Alas – Stari grad – Beograd
Beograd, Stari grad
Jovanova 22
011 2625 641
www.osmpalas.edu.rs

 

Naša misija je doprinos u obrazovanju i vaspitanju generacija učenika koji će jednog dana biti odgovorni članovi društva, kompetetni i svojim znanjem konkurentni na evropskom tržištu rada i time sposobni da samostalno žive i stvaraju, a u svojoj zajednici prenose humanističke vrednosti koje se od najranijih uzrasta neguju u školi.

Naša škola će biti mesto aktivnosti usmerenih na osposobljavanje učenika za celoživotno učenje i na stvaranje podsticajne, saradničke i tolerantne atmosfere u kojoj će svi imati jednake šanse za uspeh i zadovoljstvo u procesu sticanja i prenošenja znanja. U ovakvoj školi, učenici i njihovi roditelji će biti zadovoljni uslovima za rast i razvoj, ostvarenim nivoima znanja i veština, a nastavnici će biti zadovoljni poslom koji obavljaju.

Na nivou lokalne i šire društvene zajednice, težimo da postanemo škola model, centar inovacija i sticanja prakse budućih generacija nastavnika.

Preduslov za uspešnu realizaciju svega navedenog je, pored zadovoljavajućih materijalno-tehničkih uslova, nastavnički kolektiv koji radi sa entuzijazmom, koji svoja stručna znanja kontinuirano unapređuje i prati savremene tokove i potrebe društva po pitanju obrazovanja i vaspitanja.

Zahvaljujući dobrom planiranju, organizaciji i odgovornom ponašanju, škola je proteklih godina uspela značajno da poboljša materijalno-tehničke uslove rada. Potpuno je adaptirana učenička trpezarija, a svečana sala novim izgledom zadovoljava kriterijume savremenog uređenja enterijera. Učionice i fiskulturna sala se redovno održavaju (krečenje, uvođenje led rasvete, zamena nameštaja) i estetski uređuju.

Zahvaljujući sopstvenim ulaganjima a naročito uključenosti škole u Ogled (Razvionica i Škola vežbaonica)i pratećim donacijama Evropske Unije, škola je opremljena nekim od najsavremenijih didaktičkih pomagala: raspolažemo sa 5 pametnih (elektronskih) tabli, sve učionice imaju nove televizore (od 1. do 4. razreda), računare, projektore, bele table…Kabineti su opremljeni savremenim didaktičkim sredstvima: demonstracionim modelima (biologija, matematika, hemija, geografija), aparaturama, uređajima i mernim instrumentima (fizika, hemija), alatima (TIO), muzičkim instrumentima (muzička kultura i razredna nastava), materijalima (likovna kultura, TIO) kartama i posterima (istorija, geografija…). Časovi fizičke kulture su obogaćeni modernim sportskim rekvizitima.

Pored učionica, predmetnih kabineta, svečane i fiskulturne sale i trpezarije, u školi postoji prostor u kome je smešten razglas, a školska biblioteka svakodnevno beleži porast broja učenika koji rado koriste njen knjižni fond, koji se redovno obnavlja i dopunjava novim naslovima.

Ispred škole su tri terena: teren za fudbal, košarku i odbojku.

Najveći deo škole je pokriven bezbednosnim kamerama, uključujući i školsko dvorište.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top