Naslovna » Zdravlje » Informator zdravlja » Overa zdravstvenih knjižica

Overa zdravstvenih knjižica

zdravstvena-knjizica

Overa zdravstvenih knjižica

Penzioneri

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Rešenje o pravu na penziju (ček o poslednjoj primljenoj penziji)
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: Trajno

Poljoprivrednici

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Legitimacija nosioca poljoprivrednog gazdinstva izdata od strane nadležnog organa ili rešenje o utvrđivanju poreza na katastarski prihod ili ugovor o davanju odnosno uzimanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta ili potvrda o prijavi fondu PIO osiguranja poljoprivrednika ili lična izjava
 3. Stara zdravstvena knjižica

Period overe: Na rok od 6 meseci

Lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu lokalne samouprave i autonomne pokrajine

 1. Kopija ugovora o radu
 2. Radna knjižica na uvid
 3. Prijava na zdravstveno osiguranje
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: Na rok od šest meseci, odnosno na rok trajanja ugovora o radu, ako je taj rok kraći od šest meseci.

Članovi porodice osiguranika, koji su osigurani po članu 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Izvod iz matične knjige venčanih (za bračnog druga)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (za dete)
 4. Uverenje o redovnom školovanju (srednjoškolac, student)
 5. Iskaz dva svedoka overen kod nadležnog organa da nema bračnih smetnji u smislu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kao i da vanbračna zajednica traje duže od dve godine (za vanbračnog partnera)

Period overe: Na rok koji je propisan za overu zdravstvene knjižice nosioca osiguranja, a za srednjoškolce i studente najkasnije do kraja školske godine

Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje kroz samostalnu uplatu doprinosa, a koja nisu obavezno zdravstveno osigurana

 1. Overena fotokopija lične karte;
 2. Dokaz o uplati mesečnog doprinosa za zdravstveno osiguranje
 3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: Na tri meseca

Studenti stariji od 26 godina koji nemaju drugi osnov osiguranja i uključuju se u obavezno zdravstveno osiguranje kroz samostalnu uplatu doprinosa

 1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
 2. Potvrda sa fakulteta
 3. Izjava da ne postoji drugi osnov osiguranja
 4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
 5. Dokaz o uplati mesečnog doprinosa za zdravstveno osiguranje

Period overe: Na tri meseca

Republički fond za zdravstveno osiguranje prosledio je instrukciju svojim filijalama da na osnovu preporuke zaštitnika građana deci kao članovima porodice osiguranika overe zdravstvene knjižice. Na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta (član 1) overu zdravstvenih knjižica treba vršiti za decu do 18 godina starosti. Overa dečijih zdravstvenih knjižica vrši se na rok od tri meseca bez dokaza o plaćenim dospelim doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje.

Hvala sajtu: www.rfzo.rs

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top