Naslovna » Obrazovanje » Državno obrazovanje » Srednje škole » Poljoprivredna škola Leskovac

Poljoprivredna škola Leskovac

srednja-skola

Poljoprivredna škola – Leskovac

16000 Leskovac
Niška 65
016 222 216
www.poljskolale.rs

Minimalan broj bodova za upis koje su imali rangirani na listi prethodnih godina…

Obrazovni profili i slobodna mesta za upis – školska 2022/2023

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

JALE SH 4A07S Veterinarski tehničar 30 4 god  
JALE SH 3A28S Mesar 15 3 god  
JALE SH 3A23S Pekar 15/12+3 dual 3 god  

O školi

Poljoprivredna škola u Leskovcu ima tradiciju dugu 110 godina. Počela je da radi 1904. godine i prošla je kroz šest etapa razvoja:

 1. praktična škola
 2. niža poljoprivredna škola
 3. srednja poljoprivredna škola
 4. poljoprivredni školski centar
 5. obrazovni poljoprivredn prehrambeni centar
 6. poljoprivredna škola

1. Praktična škola
Poljoprivredna škola je počela rad iste godine kada je i obrazovana kao Praktična škola, davne 1904. kao dvogodišnja škola u sastavu poljoprivredne stanice.Nakon otvaranja Škole za praktičnu obuku, 1907. godine počela je izgradnja novog ekonomskog dvorišta sa školskom i internatskom zgradom. Teoretska nastava je obavljana u zgradi kja je služila istovremeno i kao internat učenika, podignuta 3 km. od grada na desnoj strani niškog puta.. Tu su učenici stanovali, hranili se i odevali za vreme čitavog dvogodišnjeg školovanja. Odeveni su bili u uniforme sa šajkačama na glavi. Sve poslove oko škole obavljali su sami.O potrebama i izdržavanju škole i učenika starao se posebni odbor koji su sačinjavali predstavnici grada i okolnih sela.

Teorijska nastava je održavana pretežno uveče Obuhvatala je srpski jezik, s čitanjem i pisanjem, račun i nešto istorije. Samo 2-3 časa je pripadalo teorijskoj a sve ostalo praktičnoj nastavi.

2. Niža poljoprivredna škola
Niža poljoprivredna škola je je počela sa radom 01.01. 1928.godine preseljenjem Niže poljoprivredne škole iz Aleksinca. To je bila dvogodišnja prosvetna ustanova ratarskog-stočarskog smera.U školskom podrumu bila je uređena mlekara za preradu dnevno proizvedenog mleka od 150 – 200 litara. Od njega su izrađivani beli sir, trapist i puter.

U toku drugog svetskog rata škola prekida sa radom. Obnovljena po oslobođenju, škola je bila u stanju da nastavi sa radom tek oktobra 1945.godine. Imanje škole, veličine 70 hk. bilo je podeljeno u 10 parcela i ograđeno žičanom i živom ogradomod gledičja.Školska godina je počinjala u oktobru a završavala se krajem avgusta. Učenicima ove škole je je obezbeđivan poseban internatski smeštaj.Učenici su dobijali kompletno besplatno obezbeđenje: smeštaj,ishranu, obuću, odeću.

3. Srednja poljoprivredna škola
Srednja poljoprivredna škola u Leskovcu otvorena je 1946. godine istovremeno sa poljoprivrednim školama u Svetozarevu, Prištini i Rumi. Škola je imala karakter trogodišnje poljoprivredne ustanove ratarskog smera.20.o1.1959. godine završena je nova zgrada poljoprivredne škole i u nju su se uselili đaci i profesori već u februaru iste godine. 1960.godine nastavničko veće se opredelilo za četiri odseka: 1. ratarsko – povrtarski, 2. voćarsko – vinogradarski, 3. stočarski i 4. duvanski.

Te godine škola je kupila od inženjera arhitekture iz Splita Danila Žagara njegovu vilu u Kaštel – Gomilici. za školsko letovalište.

Škola se preobrazila u uglednu poljoprivrednu prosvetnu ustanovu koja je negovala tradicije poljoprivredne nastave leskovačkoga kraja.

4. Poljoprivredni školski centar
je otpočeo rad 1962/63. godine.Pored školovanja poljoprivredih tehničara , redovnog i vanrednog kursa trebalo je da se školuju kvalifikovani i visokokvalifikovani radnici. Centar je otvorio i dvogodišnju školu za odrasle. Školske 1971/72.godine počelo je rad odeljenje za mehanizaciju. Krajem godine je osnovana školska biblioteka, uređena prema savremenim principima bibliotekarstva.

5. Obrazovni poljoprivredni,prehrambeni centar
Godine 1977.Poljoprivredni školski centar, zbog širenja obilja delatnosti, prerasta u Obrazovni poljoprivredni prehrambeni centar koji se umnogome razlikuje od prethodnog oblika postojanja.Prvi put od osnivanja škole proširena je delatnost Centra i na prehrambenu struku.Škola postaje obrazovni centar u pravom smislu reči ne samo po broju učenika već i po raznolikosti zanimanja. Ukupno je bilo pet odeljenja i to:

 • jedno odeljenje prehrambenih tehničara,
 • dva odeljenja poljoprivrednih tehničara,
 • jedno odeljenje mašinskih tehničara, i
 • jedno odeljenje duvanskih radnika.

6. Poljoprivredna škola
Početkom devedesetih godina sa produbljivanjem kriza u društvu, počeo je period stagnacije u razvoju škole, zbog nedostataka sredstava.

2.2. Škola i njena okolina

Poljoprivredna škola u Leskovcu je srednja stručna škola koja školuje učenike različitih zanimanja poljoprivredne, veterinarske i prehrambene struke. Nalazi se oko pet km. od centra grada na desnoj strani Niške ulice u pravcu starog puta za Niš. Škola je daleko od gradskog jezgra, izolovana od buke a školski park je uređen raznovrsnim rastinjem. Hodnici škole su svetli a prostor je oplemenjen ukrasnim biljkama i mozaicima što čitav ambijent čini lepim i prijatnim.Fasada škole je prepoznatljiva po velikom muralu i mozaiku.

2.3. Materijalno tehnički resursi

Škola ima svoje imanje površine od 120 ha, od čega 100ha se obrađuje, a ostalih 20 ha je je zeleni pojas pri školskom dvorištu. Površina od 100 ha se koristi za ratarsku, voćarsku proizvodnju kao i za stočarstvo. Škola raspolaže stajom za krave muzare, kao i prostorije za čuvanje koka nosilja. Za obradu zemljišta škola raspolaže potrebnom mehanizacijom i radionicom.

Školske prostorije se koriste u dve smene i to:
učenici I i III razreda su u prvoj smeni a učenici II IV razreda su u drugoj smeni s tim što se smene menjaju na početku drugog polugođa.

Škola ima svoju posebnu zgradu na samom imanju koja se koristi kao učionica za praktičnu nastavu. Praktična nastava se delom realizuje u pogonima privatnih preduzeća.

Obrazovno – vaspitni rad se odvija u jednoj učionici opšte namene, dve specijalizovane za izvođenje nastave hemije, biohemije i ispitivanje životnih namirnica. Škola ima potpuno opremljene dve učionice za izvođenje blok nastave iz informatike i računarstva za rad sa 1/odeljenja. odnosno za rad sa grupom od 16 učenika.

Za realizaciju programskih sadržaja koriste se sledeći kabineti:

 1. kabinet za anatomiju i veterinarsku grupu predmeta,
 2. kabinet agrohemije i pedologije,
 3. kabinet za hemiju,
 4. kabinet za istoriju i geografiju,
 5. kabinet za fiziku i matematiku,
 6. kabinet za tehnologiju,
 7. kabinet voćarstva i ratarstva.
 8. kabinet za fizičko i zdravstveno vaspitanje,
 9. kabinet za mašinsku grupu predmeta,
 10. kabinet biologije

Ukupna površina učioničkog prostora i kabineta iznosi 912 kvadratnih metara.

Škola ima svoju biblioteku koja poseduje 6280 naslova višestručnih časopisa i listova.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top