Naslovna » Deca » Agencije za cuvanje dece » Popust za samohrane roditelje u vrtićima Beograd

Popust za samohrane roditelje u vrtićima Beograd

samohrani_roditeljSamohrani roditelji, kojih prema gradskoj evidenciji ima oko 2.800, od 1. juna plaćaće vrtić svoj deci upola jeftinije.

Popust za samohrane roditelje u vrtićima Beograd za decu samohranih roditelja iznosiće 50 odsto od utvrđene cene po svakom detetu.
Ova značajna olakšica grada Beograda u skladu je sa izmenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi.

Sekretarijat za dečju zaštitu će u narednih 15 dana izvršiti izmenu postojećih rešenja za oko 2.800 dece samohranih roditelja, koja su već korisnici predškolskih ustanova.

Popust za samohrane roditelje u vrtićima Beograd

U prethodnom periodu, samohrani roditelji su mogli da ostvare popust od 25 odsto za umanjenje ličnih prihoda pre utvrđivanja prava na regres, dok će im sada prvo biti utvrđena cena koju će plaćati po regresnoj skali i za nju će važiti pomenuti popust.

Ova olakšica neće isključivati korišćenje drugih olakšica prevdiđenih pomenutim pravilnikom, koje svaki roditelj ima pravo da ostvari, ako je recimo korisnik stambenog kredita za prvi stan ili podstanar, ukoliko ima dete obolelo od neke hronične bolesti ili ukoliko ima dvoje i više dece u vrtiću.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije, samohrani roditelj je roditelj koji sam izdržava dete, ako je drugi roditelj umro ili je proglašen za umrlog, a dete nije ostvarilo pravo na porodičnu penziju, kao i roditelj koji sam izdržava dete, ukoliko je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju.

Samohrani roditelj je i onaj koji sam izdržava dete, dok se drugi roditelj nalazi na odsluženju vojnog roka, kao i roditelj koji sam izdržava dete, dok je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od šest meseci i roditelj koji je zajedno sa detetom uživalac porodične penzije.

Samohranim roditeljom se smatra i onaj roditelj koji nije zasnovao bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu, a dete je rođeno van braka, odnosno vanbračne zajednice, roditelj kome je povereno dete, a koji je razveden ili je došlo do prekida vanbračne zajednice roditelja, a nije zasnovao drugu bračnu ili vanbračnu zajednicu, kao i roditelj kome je u toku brakorazvodnog postupka određena mera izdržavanja deteta, danom određivanja privremene mere, a u tu kategoriju spada i majka sa detetom nepoznatog oca ili nepotvrđenog očinstva.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Nema komentara.

Scroll To Top