Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

pravilnik-o-ucenickim-i-studentskim

(“Sl. glasnik RS”, br. 46/2010 i 47/2011)

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se: bliži uslovi za ostvarivanje prava učenika i studenata na učenički, odnosno studentski kredit i stipendiju, kriterijumi za utvrđivanje redosleda, način ostvarivanja prava učenika i studenata na kredit i stipendiju, primena blažih kriterijuma za učenike, odnosno studente iz osetljivih društvenih grupa i način vođenja evidencije o odobrenim učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama.

II OSTVARIVANJE PRAVA UČENIKA NA UČENIČKI KREDIT

 1. Uslovi za ostvarivanje prava

Član 2

Pravo na učenički kredit, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, koji nisu ponovili nijedan razred i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Deficitarna zanimanja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom, utvrđuje Ministarstvo prosvete (u daljem tekstu: Ministarstvo) prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u konkursu za odgovarajuću školsku godinu.

 1. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Član 3

Redosled kandidata za dodelu učeničkog kredita utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

 1. opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole;
 2. upisanog razreda srednje škole;
 3. zaključenog ugovora o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem.

Član 4

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

 1. opšti uspeh u VIII razredu osnovne škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha u VIII razredu osnovne škole (od 2,00 do 5,00 bodova);
 2. opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 2,00 do 5,00 bodova);
 3. broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
  • za I razred – 0,40 bodova,
  • za II razred – 0,50 bodova,
  • za III razred – 0,60 bodova.
 4. zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa deficitarnim zanimanjem – 1,00 bodova.

Član 5

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dobijanje učeničkog kredita.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

 1. Način ostvarivanja prava

Član 6

Pravo na učenički kredit ostvaruje učenik na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: uslove za dodelu učeničkog kredita, kriterijume za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa, obaveštenje o potrebnim dokazima, odnosno dokumentima i rokovima za prijavljivanje na konkurs.

Član 7

Kandidat za dobijanje učeničkog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.

Član 8

Srednja škola dostavlja podneta dokumenta, sa spiskom kandidata, Ministarstvu, odnosno odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, u skladu sa obaveštenjem u konkursu.

Član 9

Predlog liste kandidata dostavlja se odgovarajućoj srednjoj školi.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog rang liste iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli ili na internet adresi odgovarajuće srednje škole.

Kandidat podnosi prigovor odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, preko škole u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Član 10

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije (u daljem tekstu: Komisija) razmatra prigovore i utvrđuje konačnu listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva.

Komisiju obrazuje ministar prosvete (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa zakonom.

Odluku o dodeli učeničkog kredita za tekuću školsku godinu, u skladu sa zakonom, donosi ministar na osnovu konačne rang liste.

Odluka iz stava 3. ovog člana konačna je, u skladu sa zakonom.

Član 11

Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničkog kredita, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o kreditu sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita.

Član 12

Visinu učeničkog kredita utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom.

Član 13

Učeniku se odobrava isplata kredita za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.

Za tekuću školsku godinu kredit se isplaćuje učeniku preko škole koju pohađa, u deset jednakih mesečnih rata.

III Ostvarivanje prava…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top