Naslovna » Obrazovanje » Informator obrazovanja » Predmeti u drugom razredu osnovne škole

Predmeti u drugom razredu osnovne škole

predmeti-u-drugom-razredu

Drugi razred – Predmeti u drugom razredu osnovne škole

Obavezni predmeti:

Srpski jezik (5 časova nedeljno, 180 godišnje)
cilj nastave srpskog jezika je da učenici ovladaju osnovnim pravilima srpskog književnog jezika, na kojem će se usmeno i pismeno pravilno izražavati; da upoznaju, dožive i osposobe se da tumače odabrana književna dela, pozorišna, filmska i druga umetnička ostvarenja iz srpske i svetske baštine.

Matematika (5 časova nedeljno, 180 godišnje)
cilj nastave matematike jeste da učenici usvoje elementarna matematička znanja, koja su potrebna za shvatanje pojava i zavisnosti u životu i društvu; da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja u rešavanju raznovrsnih zadataka iz života i prakse, za uspešno nastavljanje matematičkog obrazovanja.

Svet oko nas (2 časa nedeljno, 72 godišnje)
opšti cilj integrisanog predmeta „Svet oko nas“ jeste da deca upoznaju sebe, svoje okruženje i razvijaju sposobnosti za odgovoran život u njemu.

Likovna kultura (2 časa nedeljno, 72 godišnje)
cilj vaspitno-obrazovnog rada u nastavi likovne kulture jeste da se podstiče i razvija učenikovo stvaralačko mišljenje i delovanje u skladu sa demokratskim opredeljenjem društva i karakterom ovog nastavnog predmeta.

Fizičko vaspitanje (3 časa nedeljno, 108 godišnje)
cilj fizičkog vaspitanja je da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika, razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju, usavršavanju i primeni motoričkih umenja, navika i neophodnih teorijskih znanja.

Muzička kultura (1 čas nedeljno, 36 godišnje)
cilj muzičke kulture je razvijanje intresovanja, muzičke osetljivosti i kreativnosti; osposobljavanje za razumevanje mogućnosti muzičkog izražavanja; razvijanje osetljivosti za muzičke vrednosti upoznavanjem muzičke tradicije i kulture svog i drugih naroda.

Strani jezik (2 čas nedeljno, 72 godišnje)
nastava stranog jezika u drugom razredu je nastavak jezičkog gradiva obrađenog u prvom razredu. Teme su uglavnom iste, ali su jezičke konstrukcije malo proširene. I dalje se zadržava isključivo na oralnim karakteristikama (jezička percepcija i jezička produkcija). Cilj je da se kod učenika podstakne upotreba stranog jezika u lične svrhe, da stimuliše kreativnost i doprinse razumevanju kulture stranog jezika.

Izborni predmeti…>>

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Odgovorite

Scroll To Top